Presentació de l’escola

En una ciutat en la qual l’art i la cultura són tradició i referent contemporanis, i on els estudis universitaris i els ensenyaments artístics vénen de lluny, l’Escola d’Art de Vic, situada al voltant d’un claustre del segle XVIII, s’ha consolidant com un centre d’estudis artístics i de disseny, arrelat al lloc i obert al país.

L’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic ofereix quatre nivells d’estudis artístics que engloben gairebé tot el ventall de les grans disciplines artístiques existents:

 • Batxillerat Artístic (en les seves dues vies: la d’arts plàstiques, imatge i disseny i la d’arts escèniques, música i dansa)
 • Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà
 • Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Superior
 • Ensenyaments Artístics Superiors en Disseny. ESDAP Catalunya, Campus Vic

L’Escola persegueix connectar la diversitat d’estudis i nivells impartits a través de la interdisciplinarietat, amb una proposta pedagògica basada en la persona, en la creativitat i en la percepció de l’entorn, sense oblidar les tècniques més artesanes i primàries ni les tecnologies.

Visió, misió i valors
Som

Una Escola d’Art i Superior de Disseny, pública, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que ofereix ensenyaments artístics postobligatoris -Batxillerat d’arts, Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny i Estudis superiors de disseny- amb una intensa relació amb el seu entorn sociocultural, que proporciona una formació artística integral de qualitat i implanta processos metodològics integradors que fomenten la interdisciplinarietat entre art, artesania i disseny.

Volem
 • Singularitzar-nos mitjançant un projecte pedagògic fonamentat en el valor de la interdisciplinarietat entre art, artesania i disseny com a eix vertebrador de l’ensenyament.
 • Proporcionar una formació de qualitat orientada cap a la millora continua per tal d’assolir el ple desenvolupament de la personalitat del nostre alumnat.
 • Consolidar l’Escola com a centre de promoció, realització i dinamització de recursos culturals, obert a la ciutat i a la societat en general.
 • Reforçar les relacions entre el sector empresarial i l’entorn institucional.
Creiem
 • El respecte al pluralisme, dins de la diversitat cultural i ideològica, potenciant la comunicació interpersonal, el diàleg i el respecte mutu com a font d’enriquiment personal.
 • La importància de l’esperit crític, l’adquisició d’hàbits de treball i millora contínua i l’autonomia personal com a eines necessàries per adaptar-s’hi a la canviant societat actual.
 • El foment de criteris de sostenibilitat i no degradació del medi ambient.
Oferta formativa
Relacions externes

L’Escola és un centre de promoció, realització i dinamització de recursos culturals obert a la ciutat i a la societat en general. Mantenim relacions institucionals amb:

ACVIC Centre d’Arts Contemporànies Vic, Artesania de Catalunya, Associació de veïns del Seminari Vell, Centre d’Art Contemporani de Vic, ACVIC, Centre Escolar Infantil i Primària CEIP La Sínia, Cine Club Vic, Collegi d’arquitectes de Vic, Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, Consell Local de la Cooperació Vic, Escola de Música de Vic, Ecole Nationale des Arts du Senegal, FAD, H Associació per les Arts contemporànies, Institut del Teatre de Vic, Introart (Associació d’artesans d’Osona), MAP (Museu d’Art de la Pell), MEV (Museu Episcopal de Vic), Tallers d’art contemporani QUAM, Universitat de Vic, …

De la mateixa manera, tenint en compte el caràcter professionalitzador de bona part dels nostres ensenyaments, tenim vincles amb el sector empresarial, habitualment a través de les pràctiques en empresa (FCT), però també a través de projectes singulars que persegueixen estimular la recerca i la innovació en el sector productiu.

Equip docent
Professorat

Amblàs Novellas, Oriol  – Arqués, Jordi – Armijo Cruz, Isabel – Atmetlla Andreu, Fèlix – Aumatell Tió, Cristina – Bars Compte, Lídia – Baurier Casanovas, Mireia – Bazaco Antonés, Ivet –  Bertran Coma, Mònica – Bové Viñet, Cecília – Carbonell Pous, Ferran – Casas Florenza, Toni – Chàfer Uralde, Juan Antonio –  Collmalhivern Piella, Gemma – Dinarès Coma, Marià – Espona Justo, Immaculada – Galván Fernández, Àlex– Ferrer Gràcia, Joan – Fonseca Casas, Antoni – Gallart Saura, Pilar – Garcia Serrat, Antoni – Gutiérrez Arumí, Marcel·lí – Hernández Plana, Mar – Iglesias Viñallonga, Mercè – Jaumira Sala, Josep –  Juncà Blanch, Carles – Juvanteny Gorgals, Marta – López Garrido, Ramon  – Mas Bartrina, Laura – Marcos Ballester, Gustavo – Mateo Rodríguez, David – Monteys Castro, Anna – Moreno Callejón, Xavier – Nofrarias Espaldana, Núria – Oliva Espinalt, Maria – Paré Jiménez, Josep – Pérez Camara, Juli – Puigdomènech Castells, Pilar – Ramon Redorta, Josep – Reguant Corominas, Cristina – Romero Galdeano, Elena – Sala Montañés, Alfonso – Salcedo Perelló, Montserrat – Segarra Rovira, Laura – Trapé Borràs, Susanna – Vicente Sainz, Paula.

Equip directiu

Directora: Montse Salcedo / ae: msalcedo@eartvic.net

Cap d’estudis: Carles Juncà / ae: cjunca@eartvic.net

Secretària: Anna Monteys / ae: annamonteys@eartvic.net

Administradora: Susanna Trapé / ae: susannatb@eartvic.net

Coordinador pedagògic: Núria Nofrarias / ae: coordinaciopedagogic@eartvic.net

Coordinació

Batxillerat: Mercè Iglesias / ae: coordbatx@eartvic.net

Serigrafia: Marcel·lí Gutiérrez / ae: txelo@eartvic.net

Assistent al producte gràfic imprès: Imma Espona/ ae:  imma@eartvic.net

Forja i fosa: Oriol Amblàs / ae: oamblas@eartvic.net

Videojocs: Gustau Marcos / ae: gus@eartvic.net

Ceràmica: Ivet Bazaco/ ae: ibazaco@eartvic.net

Escultura: Núria Ayays / ae: nayats@eartvic.net

Gràfica Interactiva: Ferran Carbonell / ae: fcarbonell@eartvic.net

Pintura: Marià Dinarès / ae: dinares@eartvic.net

Coordinació ESDAP Vic: Antoni Fonseca / ae:coordesdapc@eartvic.net

Imatge i disseny: Jep Jaumira i Marcel·lí Gutiérrez

Intercanvis internacionals: Ferran carbonell / ae: international@eartvic.net

Comunicació:  Anna Monteys / ae: comunicacio@eartvic.net / formulari news

Qualitat: Alfonso Sala / ae: alfonso@eartvic.net

Coordinació Informàtica: Gustavo marcos / ae: gus@eartvic.net

Riscos: Antoni Fonseca / ae: afonseca@xtec.cat

Administració

Garcia Usero, M. Montserrat –  Gomez Arcos, Inmaculada –  Ribó Miravet, Anna –  Vallejo Funes, Maria Dolores

Qualitat
Política de qualitat: principis básics
 • Satisfer les demandes i les expectatives de formació de la comunitat educativa (personal docent, personal no docent, alumnat, famílies, empreses, etc.). Facilitar una oferta ajustada a la nostra realitat.
 • La millora dels resultats a partir dels indicadors i els objectius per a conèixer el que s’ha aconseguit.
 • La gestió per processos orientada cap a la millora continua des de la planificació, el desenvolupament, l’avaluació i posterior reflexió i revisió que ens ha de conduir a la millora dels mateixos.
 • Implantació i desenvolupament d’un sistema de gestió que tingui com a referent el que marca la norma UNE-EN ISO 9001, així com el compliment de la normativa vigent.
 • Mesura i anàlisi periòdic de la satisfacció de la nostra comunitat educativa.
 • Revisió del sistema de gestió i actualització periòdica dels processos.
 • Educar persones en els valors democràtics perquè s’integrin plenament en la societat amb la millor preparació personal i intel·lectual possible i millorar així la cohesió social.
 • Coherència i consens metodològic.
Horaris

Horari d’obertura de l’escola

Horari durant el curs escolar

de l’1 de setembre al 30 de juny

De 8.00 h a 21.00 h

 

El dia 23 de juny l’escola tancarà a les 14.00 h

Horari d’estiu

de l’1 al 31 de juliol

De 8.00 a 15.00 h

 

Horari dels estudis

 Horari de Matins | 8:00h a les 14:30h
 • Batxillerat d’Arts Plàstiques
 • Batxillerat d’Arts Escèniques
 • CFGM de Serigrafia
 • CFGM d’Assistència al Producte Gràfic Imprès
Horari de Tardes | 15:00h a les 21:00h
 • CFGM de Forja Artística
 • CFGS de Noves tecnologies de disseny i Fabricació 3D
 • CFGS d’Arts Aplicades al Mur
 • CFGS de Tècniques escultòriques
 • CFGS de Ceràmica Artística
 • CFGS de Webs, apps i edició digital
 • CFGS d’Animació per a videojocs i espais interactius
 • Ensenyaments Superiors de Disseny: Disseny gràfic i disseny d’interiors. ESDAP Vic

Oferta formativa a l’EASD de Vic

Veure les dates i períodes d’inscripció

Curs 23-24