Aula oberta

Què és l’aula oberta?

És una oferta formativa que possibilita cursar mò-duls oficials dels cicles formatius solts i sense prova d’accés i obtenir un certificat de reconeixement que ho acrediti

A qui s’adreça?

S’adreça a persones amb inquietuds plàstiques i/o visuals que volen adquirir millors coneixements; a professionals de tots els àmbits que desitgen conèixer de prop aquestes matèries; i a estudiants sense prova d’accés que volen començar a cursar assignatures dels seus futurs estudis oficials.

Quins són els mòduls que es poden cursar?

L’escola d’Art i Superior de Disseny de Vic oferta els mòduls següents:

Matèries del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Forja

• Iniciació a les Tècniques bàsiques: Metal·listeria II

Matèries del Cicle Formatiu de Grau Superior de Pintura

• Dibuix artístic i projectes

• Taller de pintura ornamental aplicada al mur

• Taller d’expressió del llenguatge pictòric

• Taller de revestiments ceràmics, estucs i esgrafiats

• Expressions d’avantguarda

Matèries del Cicle Formatiu de Gràfica Interactiva

• Fonaments de representació i expressió visual

• Recursos gràfics i tipogràfics

• Llenguatges de programació

• Fotografia

• Teoria de la imatge

Matèries del Cicle Formatiu de Grau Superior d’escultura

• Taller de buidat i emmotllat

• Projectes escultòrics

• Taller de fusta

• Taller de metalls

• Taller de pedra

• Volum

Matèries del Cicle Formatiu de Grau Superior d’animació

• Mitjans informàtics

• Tècniques d’animació 3D

• Teoria de la imatge

• Tècniques 3D

Matèries del Cicle Formatiu de Fosa artística

• Projectes de fosa artística

• Taller de fosa artística

• Taller de buidat i emmotllat

Aquests mòduls tenen valor acadèmic?

Sí. Les qualificacions obtingudes s’inclouran a l’ex-pedient acadèmic i tindran una validesa de dos anys si es volen continuar els estudis del cicle formatiu.

Quan puc matricular-me?

La matrícula d’aula oberta serà en dates posteriors a la matrícula ordinària. S’ha establert un període de prematrícula del 12 al 27 de setembre de 2020.

Sol·licitud aula oberta

Flyer

Aula Oberta