Aula oberta

Inscripcions a l’aula oberta fins al 10 d’octubre

Què és l’aula oberta?

És una oferta formativa que possibilita cursar mò-duls oficials dels cicles formatius solts i sense prova d’accés i obtenir un certificat de reconeixement que ho acrediti

A qui s’adreça?

S’adreça a persones amb inquietuds plàstiques i/o visuals que volen adquirir millors coneixements; a professionals de tots els àmbits que desitgen conèixer de prop aquestes matèries; i a estudiants sense prova d’accés que volen començar a cursar assignatures dels seus futurs estudis oficials.

Quins són els mòduls que es poden cursar?

L’escola d’Art i Superior de Disseny de Vic oferta els mòduls següents:

Matèries del Cicle Formatiu de Grau Superior d’escultura

Assignatures ofertades: Talla de fusta I i Talla de pedra I

Matèries del Cicle Formatiu de Fosa artística

Assignatures ofertades:  Taller de Fosa (UF1 Fonaments del taller de Fosa) i
Projectes de Fosa Artística (UF1)

Matèries del Cicle Formatiu de Ceràmica Artística

Taller Ceràmic
  • UF 1. Conformat de peces amb mitjans manuals
  • UF 3. Motlles. construcció i aplicació.

Aquests mòduls tenen valor acadèmic?

Sí. Les qualificacions obtingudes s’inclouran a l’expedient acadèmic i tindran una validesa de dos anys si es volen continuar els estudis del cicle formatiu.

Quan puc matricular-me?

La matrícula d’aula oberta serà en dates posteriors a la matrícula ordinària.

Sol·licitud aula oberta

Flyer

Aula Oberta