Outgoing

L’Escola d’Art de Vic ofereix a l’alumnat i al professorat estades de Mobilitat. Cada any es publiquen les Convocatòries de Mobilitat.

Quina tipologia de mobilitat puc demanar?

L’alumnat, professorat i personal no docent poden demanar diferents tipus de beques en funció de les convocatòries de cada any, les necessitat individuals, del estudi que estiguin cursant (en cas de ser alumne) i de quin sigui el nivell educatiu amb el qual es fa la docència (en el cas de ser professor/a).

Mobilitats per a l’ALUMNAT

El programa de Mobilitat per a l’alumnat es diferencia entre les mobilitats de pràctiques i d’estudis en funció de cada nivell educatiu.

La Mobilitat per Estudis Erasmus+ permet l’intercanvi d’alumnat entre escoles Partners de la UE per poder realitzar part dels estudis en un altre centre educatiu.

La Mobilitat de Pràctiques d’empresa Erasmus+ permeten la inserció en la realitat del mercat laboral amb les quals es millora les competències comunicatives, lingüístiques i interculturals.

Convocatòria Pràctiques mobilitat de pràctiques (SMP) del Consorci.

Llista provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva d’admesos i exclosos

  • ESDAP (KA103)

Mobilitat per estudis (SMS)
https://www.esdapc.cat/estudiar-a-lestranger/

Mobilitat de pràctiques (SMT)
https://www.esdapc.cat/practiques-a-lestranger/

Mobilitats per a PROFESSORAT i PERSONAL NO DOCENT

El programa de Mobilitat del Professorat vol promoure un intercanvi entre professors en l’àmbit de la Comunicació per tal de conèixer noves metodologies docents i crear una xarxa internacional de professionals. L’escola envia i acull personal docent de les escoles amb qui té conveni.

CFGS
Mobilitat per estada formativa (K131)

Normativa

Convocatòria de mobilitat de professorat de CFGS

Com es demana una mobilitat Erasmus+ ?

La gestió sempre es fa des de la Coordinació de Mobilitat Internacional de l’EA Vic, que disposa d’Institucions Partners dins de la UE on els alumnes, professorat i personal no docent interessats poden demanar la mobilitat.

Les persones interessades en participar en el programa Erasmus+ han de fer la sol·licitud a la Coordinació de Mobilitat.

La sol·licitud es farà un cop publicada la Convocatòria de Mobilitat seguint les bases i requeriments que es demani per a cadascuna d’elles. Un cop feta la sol·licitud s’inicia un període de selecció en funció dels mèrits i barems de cada convocatòria i el nombre de places disponibles. Les persones seleccionades, juntament amb la coordinació d’Erasmus, iniciaran els tràmits per dur a terme la mobilitat.

Tant l’alumnat, com el professorat i personal no docent seleccionat adquireix un ferm compromís en la seva participació en el programa ERASMUS+.

Si esteu interessats en realitzar una mobilitat us podeu posar en contacte al correu: international@eartvic.net

Coordinador d’Intercanvis Internacionals: Ferran Carbonell i Pous
Adreça de contacte: international@eartvic.net