Webs, apps i edició digital

Cicle Formatiu de Grau Superior de Gràfica Interactiva

Crear experiències digitals

Les webs, apps, llibres digitals, newsletters i els seus continguts multimèdia formen part del nostre dia a dia. Hi interactuem com a usuaris gairebé sense adonar-nos-en, però… ens hem plantejat què hi ha al darrere de l’experiència que ens aporten? Qui els dissenya i com?

L’objectiu d’aquest Cicle Formatiu de Disseny Gràfic Interactiu és donar-te els instruments tècnics i artístics perquè puguis ser tu qui creï aquests continguts que uneixen vídeo, àudio, gràfics, textos, imatges estàtiques, 2D i 3D.

Aprofundiràs en els principis de la comunicació i el disseny gràfic, especialment en la seva vessant interactiva enfocada a l’usuari. També coneixeràs la tradició de l’art i els principis visuals i sabràs com aplicar-los utilitzant els darrers avenços en els camps de la tecnologia i la informàtica aplicades a la imatge.

Informació bàsica

Webs, apps i edició digital

Cicle Formatiu de Grau Superior de Gràfica interactiva

Títol oficial

Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Interactiva

Característiques del Cicle

Aquest Cicle té l’objectiu de formar professionals especialitats que puguin donar resposta a les actuals necessitats de creació, realització i producció de continguts i productes interactius en l’àmbit de la comunicació gràfica.

Adquiriran els recursos necessaris per pensar, organitzar i desenvolupar un projecte multimèdia integrant conceptes com usabilitat d’interfície, arquitectura de la informació, accessibilitat, etc. que els permetran realitzar productes amb qualitat tècnica, artística i comunicativa.

Al llarg dels dos cursos aprendran a estructurar i a interpretar quina ha de ser la interacció (UI-UX) de cada projecte en funció de les característiques de l’encàrrec i del públic al qual es dirigeix. L’usuari i la seva experiència seran l’eix al voltant del qual giraran les diferents fases de treball, sense oblidar la vessant estètica i de disseny que convertirà aquesta experiència en quelcom visualment atractiu i agradable.

Perfil dels estudiants

El Cicle s’adreça a estudiants interessats en desenvolupar la seva carrera en l’àmbit de la creació digital i el disseny interactiu aplicat en webs, apps i altres peces d’edició digital.

Hores lectives

2000 hores dividides en dos cursos

Horari

Tardes, de 15:00 h a 21.00 h

Hores de pràctiques en empresa

280 hores

Projecte integrat

99 hores

Accés

Accés directe amb les següents titulacions

– Títol de batxillerat en la modalitat d’arts o equivalent.

– Llicenciat en Belles Arts o persones que hagin superat la prova d’accés a la facultat de Belles Arts.

– Tècnic en Arts Plàstiques i Disseny.

– Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny de la mateixa família.

– Graduat en Arts aplicades i Oficis artístics.

Accés amb prova específica

– Per a estudiants que tinguin el Títol de batxillerat d’altres modalitats o equivalent.

– Per a estudicants que hagin superat la prova d’accés comuna a cicles superiors de Formació Professional.

Accés sense titulació (amb prova d’accés comuna):

– Ser major de 19 anys (o complir-los durant l’any natural en què s’iniciï el Cicle).

Perfil i sortides professionals

Perfil professional

Un cop finalitzats els estudis, els alumnes estaran plenament capacitats per realitzar les següents tasques professionals:

– Comunicar eficaçment idees i missatges per mitjà del llenguatge visual.
– Dissenyar l’estructura de la informació i la interacció d’un projecte multimèdia.

–Dissenyar l’experiència d’usuari (UI-UX).
– Realitzar el disseny gràfic de la interfície i crear prototips gràfics interactius.
Maquetar llocs web treballant en equips multidisciplinaris, en col·laboració amb el departament de programació.
– Dominar els llenguatges bàsics de programació web: html, css, java, jQery i tenir nocions bàsiques de php.
– Seleccionar, en funció de les necessitats comunicatives de l’encàrrec, les eines i recursos necessaris per crear continguts multimèdia.
– Dominar les eines i programari bàsic de disseny i creació de continguts propis del sector del disseny i producció web i multimèdia.
– Crear documents audiovisuals (vídeos, animacions i so) aptes en funció de la interfície o de l’aplicació interactiva en la qual es treballi.
– Realitzar il·lustracions i gràfics (2D i 3D) per a interfícies gràfiques i espais web.
– Realitzar fotografies, retocar-les i optimitzar-les en funció del projecte.
– Realitzar documents gràfics i presentacions multimèdia i imatges, tenint en compte la seva funció i el seu aspecte visual.
– Reconèixer la identitat visual i ser coherent en la seva implantació respectant l’estil gràfic.
Actualitzar i mantenir llocs webs o aplicacions interactives.
– Treballar en equips multidisciplinaris realitzant tasques d’organització, comunicació, documentació gràfica i gestió.

Sortides professionals

Els alumnes podran exercir com a professionals autònoms, associats a empreses o estudis de disseny interactiu i també a equips de professionals independents.
Dissenyador i productor de projectes interactius: webs, apps, interfícies digitals, llibres digitals, newsletters, etc.
– Membre d’equips multidisciplinaris de treball –en empreses o com a treballador per compte propi (freelance)– desenvolupant tasques de:

disseny de la interacció (UI-UX).
• disseny gràfic “front end”.
• maquetació o desenvolupament gràfic de la interfície.
• creació de continguts digitals: vídeo, fotografia, il·lustració, etc.
• manteniment o actualització del site o aplicació.

Gestor de comunicació, de recursos multimèdia i de xarxes socials en empreses.

Mòduls impartits, convalidacions i intercanvis internacionals

Mòduls impartits

Fonaments de la Representació i l’Expressió Visual
Història de la Imatge Audiovisual i Multimèdia
Interfícies Gràfiques d’Usuari
Fotografia
Llenguatge de Programació
Llenguatge i Tecnologia Audiovisual
Mitjans informàtics
Projectes de Gràfica Interactiva
Recursos Gràfics i Tipogràfics
Teoria de la Imatge
Formació i Orientació Laboral
Projecte integrat
Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers

Convalidacions

Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per a alumnes que hagin cursat estudis anteriors. Consulteu el llistat complet a la següent adreça:
informació sobre convalidacions


Intercanvis internacionals

Els alumnes tenen la possibilitat de realitzar intercanvis ERASMUS amb convalidació de crèdits.

Escola-empresa

Formació pràctica en empresa

Aquest Cicle Formatiu inclou 280 hores de pràctiques obligatòries en empreses o estudis de disseny interactiu. Els alumnes les realitzen durant el primer curs sota el seguiment d’un tutor de pràctiques de l’Escola i un tutor de l’empresa que n’avaluen els progressos.

Els detalls d’aquestes pràctiques queden registrats en un Quadern de Pràctiques que queda en possessió de l’alumne un cop finalitzat el conveni, i li serveix com a currículum de la seva primera experiència laboral.

Les pràctiques donen la possibilitat de conèixer el món laboral, estar en contacte amb els mètodes i tecnologies que s’utilitzen en l’àmbit de les empreses dedicades al disseny gràfic interactiu i són l’inici de l’historial professional dels alumnes.

Activitats vinculades

Durant el curs s’organitzen diferents activitats, dins i fora de l’Escola, que permeten estar al dia de les últimes tendències i ampliar coneixements sobre tot allò que envolta el disseny interactiu.

– Workshops

– Conferències

– Exposicions

– Fires

– Visites a estudis de disseny interactiu

– Visites a empreses del sector

Espais de formació

L’Escola compta amb equipaments i aules específiques on els alumnes poden generar els materials necessaris per realitzar els seus projectes multimèdia:

– Plató de fotografia.
– Impressora 3D.
– Plòter.
– Escàner.

Continuïtat dels estudis

Un cop finalitzat aquest Cicle de Grau Superior, es pot accedir als següents graus universitaris i ensenyaments artístics superiors:

– Disseny (especialitats: Gràfic, Interiors, Moda, Productes)

– Conservació i restauració de bens culturals (especialitats: Document gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)

– Arquitectura tècnica

– Magisteri (especialitats: Educació especial, Educació infantil, Educació primària)

– Enginyeria tècnica en Disseny industrial

– Belles Arts

– Història

–Història de l’Art

Aula oberta

El Cicle ofereix la possibilitat de cursar mòduls solts a alumnes que no han realitzat la prova d’accés.

S’adrecen a professionals de tots els àmbits que desitgen conèixer de prop aquestes matèries; a persones amb inquietuds visuals que volen adquirir millors coneixements sobre disseny gràfic interactiu; i a estudiants sense prova d’accés que volen començar a cursar assignatures dels seus futurs estudis oficials.

No hi ha un mínim ni un màxim de mòduls a escollir. Els estudiants poden inscriure’s a tots els que desitgin (sempre i quant estiguin disponibles) i seran avaluats com la resta d’alumnes, obtenint a final de curs un certificat de reconeixement acreditatiu.

Les qualificacions obtingudes s’inclouran a l’expedient acadèmic de l’alumne i seran convalidables si en un futur aquest desitja cursar estudis oficials d’Arts Plàstiques i Disseny.

Projectes d'alumnes

Els alumnes de l’Escola realitzen durant el curs diferents projectes de disseny gràfic interactiu, aplicat a webs i apps. Aquests són alguns exemples dels seus treballs.

Instagram del CFGS de Gràfica Interactiva

Flyer sobre els estudis
Webs, apps i edició digital

+ Informació sobre els estudis

www.gencat.cat