Incoming

The School of Art in Vic receives both students and teachers for Mobility stays. It has Partner Institutions in the EU where interested students and teachers can apply to stay. If you are interested you can contact us by mail: international@eartvic.net

It also welcomes students of Higher Studies in Graphic Design and Interior Design at the ESDAP Campus, of which the school is a part. You can find all the information for Incoming ESDAP mobility programmes on the web: http://www.esdap.cat/p/1/772/0/Welcome

L’Escola d’Art de Vic rep alumnes i professors per estades de Mobilitat. Disposa d’Institucions Partners dins de la UE on els alumnes i professors interessats poden demanar poder realizar l’estada. Si esteu interessats us podeu posar en contacte el correu: international@eartvic.net

A més també acull estudiants d’Estudis Superiors de Disseny Gràfic i Disseny d’Interiors del Campus ESDAP del qual forma part l’escola. Podeu trobar tota la informació per mobilitats Incoming ESDAP a la web:
http://www.esdap.cat/p/1/772/0/

Coordinador d’Intercanvis Internacionals: Ferran Carbonell i Pous
Adreça de contacte: international@eartvic.net