29-05-2020

Pla d’obertura del centre

Vic, 16 d’abril de 2020

Benvolguts i benvolgudes,

No hi ha prevista una data de retorn de l’alumnat al centre a causa del perllongament tant de l’estat d’alarma com de les mesures de confinament.

Per tant, seguirem el tercer trimestre sense poder-vos atendre de forma presencial. El professorat realitzarà l’activitat docent d’aquest trimestre, en la mesura del possible, de forma telemàtica.

Recomanem a l’alumnat que segueixin consultant el correu electrònic, el Moodle i el Google Classroom. I que mantinguin la comunicació amb el professorat per aquesta via.

En cas que us vulgueu posar en contacte, ja sigui per alguna qüestió acadèmica o administrativa, podeu fer-ho adreçant-vos a les següents persones, en funció dels estudis:

Si es tracta de qüestions relacionades amb les preinscripcions, matrícules, etc:

Vic, 12 de març de 2020

Benvolgudes famílies,

Espero que us trobeu bé tant vosaltres com els vostres familiars i que porteu aquest confinament de la millor manera possible.

Ja fa uns dies que el Departament d’Educació ens va comunicar que havia pres la decisió de tancar tots els centres educatius del país, com a mesura excepcional per contenir el coronavirus. Aquesta primera setmana no ha estat fàcil i tot apunta que els dies que venen seran també complicats. Però de ben segur que entre tots els afrontarem amb força i optimisme.

El professorat, conjuntament amb les tutories, les coordinacions i l’equip directiu, estem fent un esforç important de planificació i seguiment virtual. Tanmateix, la nostra tasca de coordinació i de presa de decisions es veu limitada per la mateixa situació de confinament.

Volem fer-vos saber que, atenent sempre a les situacions individuals que pogueu estar vivint i també en la mesura del possible, ja que no en totes les matèries es pot fer de la mateixa manera, des de l’escola seguim i seguirem prestant el servei educatiu, proposant a l’alumnat activitats, recursos i eines per treballar des de casa a través dels mitjans que ja emprem de manera habitual durant el curs.

L’objectiu és acompanyar els vostres fills i les vostres filles en el seu aprenentatge per
tal de no perdre l’hàbit d’estudi i per continuar mantenint el contacte amb l’escola i, sempre que sigui possible, reforçar la matèria donada al llarg del curs i millorar l’assoliment de competències i continguts.

La tasca feta des de casa ha de servir sobre tot per mantenir l’actitud de responsabilitat en l’estudi. Es tracta, entre tots, de no perdre el fil i crear les condicions per avançar millor a la tornada, tot aprofitant, en la mesura del possible, aquest període de confinament.

En aquest sentit, volem demanar-vos que els vostres fills i les vostres filles estiguin pendents de la seva adreça de correu electrònic així com del moodle, el classroom o de les altres plataformes que ja coneixen i que utilitzen.

Recordar-vos que estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o comentari que considereu oportú.

Cuideu-vos molt i cuideu molt als del vostre entorn.

Salutacions,

Felip Vidal
Director

Vic, 12 de març de 2020

Recomanacions per la gestió positiva de les emocions davant la complexa situació sanitària