Fosa artística

Cicle Formatiu de Grau Superior de fosa artística

Modelar els metalls

Donar forma als metalls per crear una peça escultòrica amb tècniques de la fosa és un Art molt antic. Actualment aquesta activitat està en plena renovació –tan de conceptes com de procediments– i ha anat incorporant eines de les noves tecnologies com el modelat i la impressió 3D.

Realitzant el Grau Superior de fosa artística coneixeràs sistemes de producció i de reproducció d’obres d’art que es fonamenta en l’emmotllament dels models originals i en la fosa de metalls. Podràs elaborar la teva pròpia obra, amb un llenguatge propi i tindràs la possibilitat d’experimentar amb tècniques escultòriques relacionades amb el camp que més s’adapti a les teves necessitats: escultura, joieria, restauració, disseny del producte, interiorisme, caracterització de personatges de videojoc, toys art, robòtica, etc.

Esdevindràs un professional amb un perfil ampli, creatiu, informat, actiu i participatiu, preparat per assumir diferents tasques amb responsabilitat. Educaràs la teva sensibilitat creativa i adquiriràs criteri per donar forma a la teva obra.

Informació bàsica

Fosa artística

Cicle Formatiu de Grau Superior de Fosa Artística

Títol oficial

Tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Fosa Artística

Característiques del Cicle

Els estudis de Fosa endinsen l’alumnat en totes les tècniques i recursos que la fosa ha reconegut durant segles, fins a les darreres tecnologies i els materials més nous. Aquest cicle es presenta de manera coordinada amb una estructura que intensifica els lligams amb altres cicles afins i en flexibilitza l’oferta acadèmica.

El primer curs introdueix l’alumnat al món de la fosa a través del taller amb el suport de matèries instrumentals com ara el Dibuix, el Volum i els Mitjans Informàtics i Audiovisuals, així com les tècniques de fusió i colada i restauració de metalls de fosa entre altres, fins a les darreres tecnologies i els més nous materials. En acabar el segon curs, l’alumnat haurà adquirit els coneixements teòrics i pràctics per esdevenir un tècnic en projectes de fosa destinats a poder ser capaç d’encarar qualsevol encàrrec o projecte que es plantegi alhora de desenvolupar la seva pròpia obra i llenguatge.

Perfil dels estudiants

El Cicle s’adreça a estudiants que volen especialitzar-se en la realització de projectes de fosa. També està obert a professionals de les arts plàstiques, joiers, professionals de la restauració de metalls, dissenyadors de producte, interioristes, urbanistes i arquitectes que desitgin formar-se específicament en el camp de la fosa.

Hores lectives

2000 hores dividides en dos cursos

Horari

De 15:00 h a 21:00 h

Hores de pràctiques en empresa

119 hores

Projecte final

99 hores

Accés

Accés directe amb titulació

– Títol de batxillerat en la modalitat d’arts o equivalent.

– Llicenciat en Belles Arts o persones que hagin superat la prova d’accés a la facultat de Belles Arts.

– Tècnic en Arts Plàstiques i Disseny.

– Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny de la mateixa família.

– Graduat en Arts aplicades i Oficis artístics.

Accés amb prova específica

– Per a estudiants que tinguin el Títol de batxillerat d’altres modalitats o equivalent.

– Per a estudicants que hagin superat la prova d’accés comuna a cicles superiors de Formació Professional

Accés sense titulació (amb prova d’accés comuna) per a alumnes que tinguin els següents requisits

– Ser major de 19 anys (o complir-los durant l’any natural en què s’iniciï el Cicle).

Perfil i sortides professionals

Sortides professionals

Els alumnes podran exercir com a professionals autònoms, associats o bé treballar en tallers dedicats a la realització de projectes escultòrics i de fosa artística.

 • Encarregat de taller de producció artística: especialitzat en elements ornamentals, decoratius i escultòrics per a la via pública.
 • Projectista, creador i realitzador d’escultures.
 • Escultor: realitzador d’obres escultòriques amb tècniques de la fosa artística.
 • Fonedor: treballa amb motlles i tècniques de la fosa artística
 • Artista creador i realitzador d’obra original en bronze destinada a funcions ornamentals o utilitàries.
 • Assistent tècnic en la restauració d’obra escultòrica fosa en bronze.

Mòduls impartits, convalidacions i intercanvis internacionals

Mòduls impartits

Dibuix artístic
Dibuix tècnic
Volum
Aplicacions informàtiques
Formació i orientació laboral
Història de l’escultura
Projectes de fosa artística
Projecte integrat
Materials i tecnologia dels metalls
Taller de buidat i emmotllat
Taller de tècniques de restauració de metalls de fosa
Taller de fosa artística
Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT)

 


Convalidacions

Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per a alumnes que hagin cursat estudis anteriors. Consulteu el llistat complet a la següent adreça:
informació sobre convalidacions


Intercanvis internacionals

Els alumnes tenen la possibilitat de realitzar intercanvis ERASMUS amb convalidació de crèdits.

Escola-empresa

Formació pràctica en empresa

Aquest Cicle Formatiu inclou 119 hores de pràctiques obligatòries en empreses, estudis, tallers, institucions culturals o en el marc d’intercanvis nacionals o internacionals. Els alumnes les realitzaran a partir del segon trimestre de primer curs sota el seguiment d’un tutor de pràctiques de l’escola i un tutor de l’empresa que avaluen la preparació dels alumnes.

El seguiment d’aquestes pràctiques queda registrat en un Quadern de Practiques que queda en possessió de l’alumne un cop finalitzat el conveni, i li serveix com a currículum de la seva primera experiència laboral.

Activitats vinculades

Durant el curs s’organitzen diferents activitats, dins i fora de l’Escola, que permeten estar al dia de les últimes tendències i ampliar coneixements sobre tot allò que envolta el món de les arts visuals.

– Exposicions a galeries d’art

– Museus

– Centres d’Art

– Fires

– Visites a centres d’art i fundacions

– Visites a tallers

– Visites a centres de producció

– Participació en concursos

També es porten a terme projectes interdisciplinaris que fomenten el treball en grup, la relació entre diferents estudis de l’Escola i amb d’altres institucions.

Espais de formació

L’Escola compta amb espais dissenyats especialment per treballar, tocar i experimentar la vessant plàstica de les diferents matèries. Es tracta de tallers on s’entra en contacte directe amb els materials i tècniques que s’han estudiat i s’hi poden realitzar projectes amb els mateixos recursos que compta un professional.

 • Taller de forja: inclou eines de fornal, màquines de forja, tall i poliment, equips de soldadura i espai d’acabats.
 • Taller de fosa: compta amb espai de projectació, equips de realització de prototips de cera, motlles per la fosa, forns de cuita, microfusió i fosa de bronze i espai de pàtines i acabats.
 • Taller d’escultura: incorpora equips por modelar i emmotllar, realitzar talles de fusta i pedra; i equips de cuita de materials ceràmics per treballar materials plàstics derivats del petroli i altres materials d’actual vigència.
 • Aula de maquetació.
 • Plató de fotografia: per il·luminar, attrezzar i fotografiar les peces realitzades.
 • Equipament informàtic: impressora 3D, plòter, escàner.

Continuïtat dels estudis

Un cop finalitzat aquest Cicle de Grau Superior, es pot accedir als següents graus universitaris i ensenyaments artístics superiors:

– Disseny (especialitats: Gràfic, Interiors, Moda, Productes)
– Conservació i restauració de béns culturals (especialitats: Document gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)
– Arquitectura tècnica
– Magisteri (especialitats: Educació especial, Educació infantil, Educació primària)
– Enginyeria tècnica en Disseny industrial
– Belles Arts
– Història
– Història de l’Art

Aula oberta

El Cicle ofereix la possibilitat de cursar mòduls solts a alumnes que no han realitzat la prova d’accés.

S’adrecen a professionals de tots els àmbits que desitgen conèixer de prop aquestes matèries; a persones amb inquietuds plàstiques que volen adquirir millors coneixements sobre el camp de les arts visuals; i a estudiants sense prova d’accés que volen començar a cursar assignatures dels seus futurs estudis oficials.

No hi ha un mínim ni un màxim de mòduls a escollir. Els estudiants poden inscriure’s a tots els que desitgin (sempre que estiguin disponibles) i seran avaluats com la resta d’alumnes, obtenint a final de curs un certificat de reconeixement acreditatiu.

Les qualificacions obtingudes s’inclouran a l’expedient acadèmic de l’alumne i seran convalidables si en un futur aquest desitja cursar estudis oficials d’Arts Plàstiques i Disseny.

Projectes d'alumnes

Aquest són alguns dels projectes realitzats per alumnes que han estudiat fosa artística a l’Escola. És una petita mostra de les moltes possibilitats que ofereix aquest Cicle Formatiu.

Instagram del CFGS de Fosa

Flyer sobre els estudis
Informació sobre els estudis