Batxillerat d’Arts:

arts escèniques, música i dansa

Una via artística d’aprenentatge

A l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic eduquem en l’art des de 1997. La nostra llarga experiència impartint Batxillerat Artístic ens ha permès crear una infraestructura de tallers, professorat i dinàmiques de treball idonis per cursar-hi el Batxillerat d’Arts Escèniques, Música i Dansa. L’art és present a cada racó de l’Escola. Et convidem a visitar-nos per comprovar-ho.

Aquest Batxillerat es caracteritza per aplicar mètodes que t’ajudaran a potenciar la teva creativitat. Alhora, descobriràs les diferents tècniques d’interpretació i adquiriràs capacitat de reflexió.

Aprendràs a canalitzar la teva sensibilitat i a expressar-la damunt de l’escenari actuant, fent música o dansa.

L’objectiu és que adquireixis la formació integral necessària per realitzar estudis universitaris, de formació professional o cicles formatius de grau superior.

Informació bàsica

Arts escèniques, música i dansa

Batxillerat d’Arts

Títol oficial

Títol de Batxillerat

Característiques del Batxillerat

Aquest cicle de Batxillerat està orientat a treure el potencial creatiu dels alumnes i a donar-los eines per canalitzar-lo a través de les arts escèniques. Per assolir-ho, les diferents matèries de modalitat els apropen a tot tipus de tècniques interpretatives, des de les més tradicionals fins a les noves tendències.

Perquè és bàsic saber d’on venim, el cicle també porta a l’alumne a realitzar un recorregut històric, des de l’antiguitat fins als nostres dies, dels diferents corrents artístics.

Els principis pedagògics que l’Escola desenvolupa s’orienten cap a:

 • Potenciar la sensibilitat i l’interès envers els camps artístics, tant des d’un punt de vista pràctic com conceptual.
 • Fomentar la capacitat d’observació i percepció com a eina clau per a la captació de l´entorn a través dels sentits.
 • Desenvolupar l’adquisició d’uns hàbits de treball, tant pràctics com intel·lectuals, i estimular la capacitat d’anàlisi i crítica de l’alumne.
 • Afavorir els procediments de treball que desenvolupin les seves capacitats deductives i potenciïn la curiositat com a actitud.
 • Prioritzar el desenvolupament de la sensibilitat i intuïció que són pròpies de cada alumne i que requereixen el seu procés de creixement i treball per tal de fomentar una autonomia personal que li permeti una major flexibilitat i adaptació a la canviant societat actual.

L’existència d’un pla d’acció tutorial personalitzat per a cada alumne vetlla pel seguiment i assoliment d’aquests objectius.

Durada

2 cursos acadèmics

Horari

matins

Treball de recerca

Es realitza entre primer i segon curs

Accés

Accés directe amb les següents titulacions:

 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Títol de Tècnic en Formació Professional
 • Títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny

Perfil dels estudiants

El Batxillerat d’Arts s’adreça a persones interessades en els fenòmens artístics que volen educar la seva vessant creativa i trobar diferent formes d’expressar-la. Les seves inquietuds se centren especialment en:

 • Arts Escèniques
 • Dansa
 • Música
 • Art Dramàtic: formació d’actors, direcció d’escena, escriptura dramàtica, guions de televisió i cinema

Matèries impartides

Primer curs

Matèries Comunes: 12 hores/ setmana
 • Llengua catalana i literatura I
 • Llengua castellana i literatura I
 • Llengua estrangera (anglès) I
 • Filosofia
 • Educació física
 • Tutoria
Matèries de Modalitat obligada: 3 hores/setmana
 • Arts escèniques I
Matèries de Modalitat: 6 hores/setmana
 • Anatomia aplicada
 • Llenguatge i pràctica musical
Matèries optatives: 9 hores/setmana
 • Cultura audiovisual
 • Projectes artístics

Segon curs

Matèries Comunes: 12 hores/ setmana
 • Llengua catalana i literatura II
 • Matèries Comunes: 14 hores/ setmana
 • Llengua catalana i literatura II
 • Llengua castellana i literatura II
 • Llengua estrangera (anglès) II
 • Història de la filosofia
 • Història
 • Tutoria
Matèries de Modalitat obligada: 4 hores/setmana
 • Arts escèniques II
Matèries de Modalitat: 8 hores/setmana
 • Literatura dramàtica
 • Història de la música i la dansa
Matèries optatives trimestrals: 4 hores/setmana
 • Pendent de confirmació
Treball de recerca

(*) Conveni amb l’Escola de Música de Vic.
(#) Assignatures específiques del centre

Convalidacions

Alguns mòduls del batxillerat poden ser convalidables per a alumnes que hagin cursat estudis anteriors.

Intercanvis internacionals

L’Escola aposta per l’intercanvi de coneixements amb estudiants d’arreu.

Durant la setmana cultural del curs 2016-17 estudiants del Leeds City College (Regne Unit) van realitzar una estada a l’escola de 15 dies. Durant aquest temps un grup de Batxillerat va col·laborar amb ells en una proposta d’intervenció al claustre de l’Escola.

El curs 2017-18 alumnes del batxillerat de l’Escola han realitzat un nou intercanvi amb el Leeds City College

Activitats

Al llarg del curs s’organitzen diferents activitats, dins i fora de l’Escola, que familiaritzen als alumnes amb la seva activitat docent i els endinsen en el món de l’art d’una forma experiencial.

Inici de curs (primer i segon curs)

Els primers tres dies del curs els alumnes participen en diferents activitats de benvinguda que els permeten descobrir l’Escola, conèixer els professors i companys i familiaritzar-se amb les dinàmiques de treball en grup.

Es projecten pel·lícules, s’organitzen xerrades, es realitzen activitats lúdiques i també treballs en equip que l’últim dia es posen en comú.

Setmana cultural (primer curs)

Durant la Setmana Cultural s’organitzen tallers dirigits per exalumnes de l’Escola i adreçats als alumnes de primer. Es tracta de tallers que giren al voltant d’una mateixa temàtica i la treballen dels del prisma de les diferents disciplines artístiques impartides a l’escola (fotografia, interpretació, il·lustració, audiovisuals, dansa, disseny de joies, indumentària, audiovisuals). Els tallers permeten que els alumnes coneguin de primera mà les experiències d’altres estudiants que han passat per les mateixes aules que ells i que ja estan donant les primeres passes en l’àmbit professional.

Viatge a Madrid (segon curs)

Durant la Setmana Cultural els alumnes de segon realitzen un viatge a Madrid coincidint amb ARCO, la Fira Internacional d’Art Contemporani. Són quatre dies intensos de visites als museus, centres culturals i exposicions més destacats de la capital, com Casa Encendida, La Tabacalera Espacio Promoción de Arte, la  Real Academia de San Fernando, el Museo del Prado, el Centre Cultural Matadero, el Museo Thyssen, el Museo Nacional Reina Sofía o el Círculo de Bellas Artes.

Estada a la natura (primer curs)

Aquesta activitat s’adreça als estudiants que han cursat i assistit de forma regular a les classes de primer. L’objectiu és oferir, dins del marc de la natura, continguts d’interès que puguin plasmar-se en la realització de propostes creatives. No es tracta d’una activitat escolar, la participació és voluntària i els resultats no s’avaluen acadèmicament. Es realitza a la casa de colònies l’Armentera de l’Esquirol. Inclou tallers de treball al voltant d’una proposta concreta que el darrer dia es comparteixen amb la resta de grups.

Treball de recerca (primer i segon curs)

El treball de recerca gira al voltant d’un tema que proposa l’Escola i que cada alumne treballa de forma individual des de la vessant artística que desitgi.

Es porta a terme en dues fases:

 • A finals del primer curs s’organitza una setmana d’activitats entorn a la temàtica del treball de recerca (el curs 2016-17 va ser el riure). Hi ha xerrades, visionats de pel·lícules, tallers, etc. A partir d’aquí, l’alumne estableix -amb la col·laboració del tutor del taller que hagi escollit i del tutor de Batxillerat- com treballarà durant l’estiu el tema del treball. Tots tres acorden un calendari i unes exigències de presentació al setembre. Durant l’estiu cal elaborar un diari personal i buscar referents i idees sobre el tema.
 • A l’inici del segon curs l’alumne entrega el dossier que ha preparat a l’estiu. Durant tot el primer quadrimestre treballa la temàtica en el taller de recerca segons l’enfoc plasmat en el dossier. Els tallers de recerca entre els quals es pot escollir són: dansa*, teatre*, fosa i forja, ceràmica, còmic, interiorisme, escultura, pintura, fotografia .
  Pel desembre l’alumne lliura el treball i pel gener el defensa.

PAU (segon curs)

 

Unes setmanes abans de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) s’imparteixen classes de preparació específiques pensades per apropar als alumnes al tipus de proves que realitzaran i per repassar les diferents matèries.

Per poder fer les PAU a la convocatòria de juny, els alumnes de segon de batxillerat han de formalitzar la prematrícula. El tràmit es fa per Internet. Posteriorment, durant el mes de maig, cal fer la matrícula definitiva de les proves i a partir de juny la preinscripció universitària.

Continuïtat dels estudis

Un cop finalitzat el Batxillerat d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny, els alumnes que l’hagin cursat satisfactòriament, reben el títol de Batxiller que els permet accedir als següents estudis:

Estudis universitaris (PAU)

 • Belles Arts
 • Biblioteconomia i Documentació
 • Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
 • Ciències Polítiques i de l’Administració
 • Ciències Religioses
 • Comunicació audiovisual
 • Dret
 • Educació social
 • Filosofia
 • Geografia
 • Gestió i Administració pública
 • Història
 • Història de l’Art
 • Humanitats
 • Logopèdia
 • Enginyeria Tècnica en disseny Industrial
 • Mestre. Especialitats: educació primària, educació especial, educació física, educació musical, educació llengua estrangera, educació audició i llenguatge
 • Pedagogia
 • Periodisme
 • Psicologia
 • Publicitat i Relacions Públiques
 • Relacions laborals
 • Sociologia
 • Teologia
 • Teràpia ocupacional
 • Traducció i interpretació
 • Treball social
 • Turisme

Títols universitaris propis

 • Graduats Superiors (1r i 2n cicle; 4 cursos acadèmics)
 • Graduat Superior en Aviació Comercial
 • Graduat Superior en Cinema i Audiovisuals
 • Graduat Superior en Comerç Internacional
 • Graduat Superior en Disseny
 • Graduat Superior en Mitjans de Comunicació
 • Graduats Superiors (1r cicle; 3 cursos acadèmics)
 • Graduat en Administració i Gestió Mobiliària
 • Graduat en Arts i Disseny
 • Graduat en Aviació Comercial
 • Graduat en Criminologia i Política Criminal
 • Graduat en Direcció Hotelera
 • Graduat en Empresa Internacional
 • Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
 • Graduat en Estudis Immobiliaris i de la Construcció
 • Graduat en Fotografia i Creació Digital
 • Graduat en Investigació Privada
 • Graduat en Mitjans de Comunicació
 • Graduat en Multimèdia
 • Graduat en Prevenció i Seguretat Integral
 • Graduat en Realització Audiovisual i Multimèdia
 • Graduat en Tributari i Comptable

Ensenyaments Artístics Superiors (3/4 cursos acadèmics)

 • Estudis superiors de disseny
 • Disseny de producte(*)
 • Disseny d’indumentària
 • Disseny d’interiors
 • Disseny gràfic
 • Conservador i Restaurador de Béns Culturals
 • Títol Superior d’Art Dramàtic, especialitats: escena i dramatúrgia, escenografia, interpretació
 • Títol Superior de Música
 • Títol Superior de Dansa, especialitats: pedagogia i interpretació de la dansa, pedagogia d’interpretació de la dansa

Cicles de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny

 • Famílies artístiques
 • Art floral
 • Arts aplicades a la indumentària. Especialitats: estilisme d’indumentària, modelisme d’indumentària
 • Arts aplicades al llibre. Especialitats: edició d’art, enquadernació artística, gravat i tècniques d’estampació
 • Arts aplicades al mur. Especialitats: arts aplicades al mur (*), mosaics
 • Arts aplicades a l’escultura. Especialitats: arts aplicades de la fusta, arts aplicades de la pedra, arts aplicades de l’escultura (*), arts aplicades del metall
 • Ceràmica artística. Especialitats: ceràmica artística(*), modelisme i matriceria ceràmica
 • Disseny gràfic. Especialitats: il·lustració, fotografia artística, gràfica publicitària(*)
 • Disseny Industrial. Especialitats: mobiliari, modelisme i maquetisme, modelisme industrial
 • Disseny d’interiors. Especialitats: aparadorisme, arquitectura efímera, elements del jardí, moblament, projectes i direcció d’obres de decoració (*)
 • Esmalts artístics
 • Joiera d’art. Especialitats: joieria artística, orfebreria i argenteria artístiques
 • Tèxtils artístics. Especialitats: art tèxtil, estampacions i tintatges artístics, colorit de col·leccions, estilisme de teixits de calda
 • Vidre artístic. Especialitats: arts de vidre, vitralls artístics

Cicles de Formació Professional de Grau Superior

 • Famílies professionals
 • Activitats agràries
 • Activitats físiques i esportives
 • Activitats maritimopesqueres
 • Administració
 • Arts de l’espectacle en viu
 • Arts gràfiques
 • Comerç i màrqueting
 • Comunicació, imatge i so
 • Electricitat i electrònica
 • Fabricació mecànica
 • Fusta i moble
 • Hoteleria i Turisme
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Informàtica
 • Manteniment de vehicles autopropulsats
 • Manteniment i serveis a la producció
 • Edificació i obra civil
 • Química
 • Sanitat
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Tèxtil, confecció i pell

Espais d'aprenentatge

L’Escola compta amb espais dissenyats especialment per treballar, tocar i experimentar la vessant plàstica de les diferents matèries.

Dues de matèries de modalitat (Llenguatge i pràctica musical i Anatomia aplicada) s’imparteixen a l’Escola de Música i a l’Institut del Teatre de Vic, on compten amb aules i professors especialitzats amb aquests continguts.

 • Escola de Música de Vic.
 • Institut del Teatre de Vic.
 • Taller d’escultura.
 • Aula de maquetació.
 • Plató de fotografia.
 • Equipament informàtic: impressora 3D, plòter, escàner.
 • Sala d’exposicions i claustre: s’hi succeeixen periòdicament intervencions creades pels alumnes. D’aquesta manera, l’Escola és també un escenari d’actuació en viu.
 • Biblioteca Daniel Giralt-Miracle: especialitzada en art, arquitectura i disseny.

Treballs desenvolupats pels alumnes

Els alumnes de l’Escola realitzen diversos projectes d’arts arts escèniques, música i dansa durant el curs, a més del treball de recerca que porten a terme entre els dos cursos. El resultat d’aquests projectes adquireix moltes formes artístiques diferents segons els interessos i sensibilitats de cada alumne, aquí en podem veure alguns exemples.

Treball de Recerca de teatre // Curs 2019-20

Treball de Recerca de Dansa // Curs 2019-20

Coral Romput

Treball de recerca de dansa // Curs 2018/19

Treball de Recerca de dansa // Curs 2017-18

La ceguesa, un assaig

Ella respira

English presentation

Describing an object

Flyer sobre els estudis

Batxillerat escènic

Informació sobre els estudis

Batxillerat d’arts

www.gencat.cat