Arts visuals, tècniques de creació artística

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Aplicades al Mur

Construir el llenguatge plàstic

Per crear una peça pictòrica cal que abans construïm un llenguatge propi a partir de metodologies que ens apropin al procés pictòric en la seva vessant tècnica i també discursiva. Només aleshores podrem elaborar un discurs artístic genuí i tindrem múltiples opcions per expressar-lo.

Realitzant aquest Grau Superior coneixeràs els principis del llenguatge artístic i sabràs com aplicar-los per assolir els resultats que tu desitgis en les diferents disciplines i tècniques artístiques. Esdevindràs un professional amb un perfil ampli, creatiu, informat, actiu i participatiu, preparat per assumir diferents tasques amb responsabilitat.

També aprendràs a interpretar els referents iconogràfics, socials i culturals que hi ha darrera de cada manifestació artística. Educaràs la teva sensibilitat creativa i adquiriràs criteri per donar forma a la teva obra.

Informació bàsica

Arts visuals. tècniques de creació artística

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Aplicades al Mur

Títol oficial

Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Arts Aplicades al Mur

Característiques del Cicle

A través dels dos cursos, coneixeran les diferents tècniques artístiques i experimentaran amb nous procediments i materials que els permetran valorar els futurs encàrrecs de projectes considerant els diferents aspectes plàstics, artístics, tècnics, econòmics i socials.

En els exercicis de taller, els alumnes experimenten i donen forma a la seva obra personal amb plena llibertat creativa. És aquí on comencen a articular el seu propi llenguatge creatiu.

Perfil dels estudiants

El Cicle s’adreça a estudiants que volen aprendre les eines metodològiques i conceptuals per tal de dissenyar, coordinar i realitzar projectes relacionats amb l’entorn artístic. Es tracta que puguin fer-ho seguint una metodologia i construint un llenguatge artístic propi.

Hores lectives

1800 hores dividides en dos cursos

Horari

De 15:00 h a 21:00 h

Hores de pràctiques en empresa

45 hores

Projecte final

75 hores

Accés

Accés directe amb titulació

– Títol de batxillerat en la modalitat d’arts o equivalent.

– Llicenciat en Belles Arts o persones que hagin superat la prova d’accés a la facultat de Belles Arts.

– Tècnic en Arts Plàstiques i Disseny.

– Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny de la mateixa família.

– Graduat en Arts aplicades i Oficis artístics.

Accés amb prova específica

– Per a estudiants que tinguin el Títol de batxillerat d’altres modalitats o equivalent.

– Per a estudicants que hagin superat la prova d’accés comuna a cicles superiors de Formació Professional.

Accés sense titulació (amb prova d’accés comuna) per a alumnes que tinguin els següents requisits

– Ser major de 19 anys (o complir-los durant l’any natural en què s’iniciï el Cicle).

Perfil i sortides professionals

Perfil professional

Un cop finalitzats els estudis, els alumnes estaran plenament capacitats per realitzar les següents tasques professionals:
– Posseir una formació assentada en disciplines artístiques i diferents tècniques. Les tradicionals: pintura, mural, ornamentació arquitectònica, cartellisme, il·lustració, escenografia. I les contemporànies: col·laboració artística en el camp publicitari, elaboració de vídeos, espots i muntatges audiovisuals.
– Identificar els períodes històrics i les manifestacions artístiques més significatives.

Entendre el llenguatge plàstic com un sistema de signes i símbols capaços d’establir un gènere de comunicació dins del món de les arts visuals.

Utilitzar els materials, fent-los hàbils per traduir al món de les formes, les sensacions i percepcions, aconseguint un llenguatge personal.

Analitzar, adaptar i generar documentació artisticotècnica per a la formació de professionals del sector.

Aplicar les especificacions tècniques dels equips i maquinària, tenint cura de les mesures de manteniment i de les mesures preventives perquè  no incideixin negativament en el medi ambient.

– Identificar la dinàmica de la comercialització i gestió de l’obra.?

Familiaritzar-se amb el marc legal, econòmic i organitzatiu que regula i condiciona l’activitat professional en aquest camp.

Sortides professionals

Els alumnes podran exercir com a professionals autònoms, associats o bé treballar en estudis, tallers o empreses dedicats a la realització d’arts visuals.

– Arts aplicades al mur.
– Obres pictòriques i murals de creació pròpia o d’altres professionals.
– Muntatges artístics.
– Instal·lacions artístiques: escenografies, attrezzo i ornamentació per a teatre, cinema, televisió, espais multimèdia i espais de representació i expressió artística.
– Equipaments de l’espai urbà, muntatges per exposicions, museus, fires, congressos, activitats socioculturals, edificis públics i privats, centres religiosos i espais comercials.
– Equipaments i complements de l’espai natural.
– Difusió i gestió d’obra artística, tant individual com col·lectiva.

Mòduls impartits, convalidacions i intercanvis internacionals

Mòduls impartits

Història de les Arts Aplicades al Mur
Història de les Arts Contemporànies
Dibuix Artístic i Projectes
Mitjans Audiovisuals
Metodologia i Gestió de l’Obra
Expressions d’Avantguarda
Taller d’Expressió del Llenguatge Pictòric
Taller de Pintura Ornamental Aplicada al Mur
Taller de Revestiments Ceràmics, Estucs i Esgrafiats
Taller de Vidrieres
Formació i Orientació Laboral
Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers
Projecte Final

Convalidacions

Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per a alumnes que hagin cursat estudis anteriors. Consulteu el llistat complet a la següent adreça:
informació sobre convalidacions


Intercanvis internacionals

Els alumnes tenen la possibilitat de realitzar intercanvis ERASMUS amb convalidació de crèdits.

Escola-empresa

Formació pràctica en empresa

Aquest Cicle Formatiu inclou 45 hores de pràctiques obligatòries en empreses, estudis, tallers, institucions culturals o en el marc d’intercanvis nacionals o internacionals. Els alumnes les realitzaran a partir del segon trimestre de primer curs sota el seguiment d’un tutor de pràctiques de l’escola i un tutor de l’empresa que avaluen la preparació dels alumnes.

El seguiment d’aquestes pràctiques queda registrat en un Quadern de Practiques que queda en possessió de l’alumne un cop finalitzat el conveni, i li serveix com a currículum de la seva primera experiència laboral.

Estudis d’artistes:

 • Jordi Lafon
 • Josep Ricart
 • Carles Verges
 • Pilarín Bayés

Activitats vinculades

Durant el curs s’organitzen diferents activitats, dins i fora de l’Escola, que permeten estar al dia de les últimes tendències i ampliar coneixements sobre tot allò que envolta el món de les arts visuals.

– Exposicions a galeries d’art

– Museus

– Centres d’Art

– Fires

– Visites a centres d’art i fundacions

– Visites a tallers

– Visites a centres de producció

– Participació en concursos

També es porten a terme projectes interdisciplinaris que fomenten el treball en grup, la relació entre diferents estudis de l’Escola i amb d’altres institucions.

Espais de formació

L’Escola compta amb tallers dissenyats especialment per posar en pràctica les diferents tècniques pictòriques i de revestiment mural treballades en els mòduls del Cicle. Així com espais per desenvolupar projectes amb tecnologies audiovisuals.

Continuïtat dels estudis

Un cop finalitzat aquest Cicle de Grau Superior, es pot accedir als següents graus universitaris i ensenyaments artístics superiors:

 • Disseny (especialitats: Gràfic, Interiors, Moda, Productes)
 • Conservació i restauració de béns culturals (especialitats: Document gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)
 • Arquitectura tècnica
 • Magisteri (especialitats: Educació especial, Educació infantil, Educació primària)
 • Enginyeria tècnica en Disseny industrial
 • Belles Arts
 • Història
 • Història de l’Art

Aula oberta

El Cicle ofereix la possibilitat de cursar mòduls solts a alumnes que no han realitzat la prova d’accés.

S’adrecen a professionals de tots els àmbits que desitgen conèixer de prop aquestes matèries; a persones amb inquietuds plàstiques que volen adquirir millors coneixements sobre el camp de les arts visuals; i a estudiants sense prova d’accés que volen començar a cursar assignatures dels seus futurs estudis oficials.

No hi ha un mínim ni un màxim de mòduls a escollir. Els estudiants poden inscriure’s a tots els que desitgin (sempre que estiguin disponibles) i seran avaluats com la resta d’alumnes, obtenint a final de curs un certificat de reconeixement acreditatiu.

Les qualificacions obtingudes s’inclouran a l’expedient acadèmic de l’alumne i seran convalidables si en un futur aquest desitja cursar estudis oficials d’Arts Plàstiques i Disseny.

Projectes d'alumnes

Aquest són alguns dels projectes realitzats per alumnes que han estudiat arts visuals a l’Escola. És una petita mostra de les moltes possibilitats que ofereix aquest Cicle Formatiu.

Instagram del CFGS de Pintura

Més informació

www.gencat.cat