Benvinguts / Welcome

Erasmus+ és el programa creat per la UE per donar suport a l’educació, formació, joventut i esport a Europa.

L’Escola d’Art de Vic participa en el Programa Erasmus+ de mobilitat de les persones en l’àmbit de l’educació.

Ofereix als seus estudiants, professorat i personal no docent, la possibilitat de demanar una beca del Programa Erasmus+ per dur a terme un període d’estudis o de pràctiques a l’estranger en el cas dels estudiants i de realitzar docència o observació en el cas del personal del centre.

Quins son els objectius del Programa?

– Millorar la formació d’alumnat i professorat.
– Augmentar les oportunitats professionals i interculturals de la comunitat educativa.

A qui va dirigit?

– Alumnat de CF de Grau Superior
– Alumnat ESDAP
– Professorat CF de Grau Superior
– Professorat ESDAP
– Personal no docent

Carta Erasmus (ECHE) ErasmusCharter

L’Escola d’Art de Vic disposa de la Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) que constitueix el marc general de qualitat de les activitats de col·laboració europea internacional que tot centre d’educació superior podrà dur a terme en el marc de el Programa Erasmus+.

Enllaços d’interès:

Erasmus+ és el programa de la UE per a donar suport a l’educació, la formació, la joventut i l’esport a Europa. El seu pressupost permet a més de 4 milions d’europeus l’oportunitat d’estudiar, formar-se i adquirir experiència a l’estranger.

L’Escola d’Art de Vic és un centre educatiu que pertany a la Xarxa de Centres VET per la Mobilitat a FP del Departament d’Educació.
El Departament d’Educació posa a disposició dels centres, a través d’una convocatòria anual una sèrie d’ajuts per a l’alumnat de formació professional inicial, per tal que facin estades formatives a l’estranger.

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) és l’Agència Nacional per a la gestió, difusió, promoció i estudis d’impacte del nou programa Erasmus+ en l’àmbit de l’educació i la formació. A més, coordina i participa en Projectes nacionals i internacionals. També s’ocupa de difondre la convocatòria dels programes, subministrar assistència tècnica i assessorament als possibles beneficiaris de les accions i fer el seguiment adequat perquè les accions previstes aconsegueixin els seus resultats.

L’estructura d’ESDAP Catalunya en set campus és una organització singular que fa indispensable una gran clarificació i coordinació de tots els processos de gestió convencionals d’una institució educativa i molt més encara en programes de mobilitat, on s’abasten alhora processos molt diversos: acadèmics, de comunicació, econòmics… Aquest fet implica que sigui necessari establir una normativa unitària que gestioni els programes de mobilitat en les diferents seus, integri experiències prèvies i estableixi uns processos clars, transparents i justos que assegurin l’èxit d’aquests programes de mobilitat. L’objectiu final és que la mobilitat esdevingui una eina fonamental en el procés d’internacionalització de la Institució.

Coordinador d’Intercanvis Internacionals: Ferran Carbonell i Pous
Adreça de contacte: international@eartvic.net 

NO LIMITS

El projecte NOLimits — inserció internacional per a joves—és un programa de pràctiques a l’estranger amb caràcter innovador i un valor afegit per als participants, ja que els proporciona una oportunitat única per desenvolupar-se.