Il·lustració, creació gràfica i estampació

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Serigrafia Artística

L’art plasmat arreu

L’art de la serigrafia permet estampar una imatge sobre qualsevol tipus de material, des de teles fins a paper passant per ceràmica, vidre o metall.

Els procediments i les tècniques per reproduir les imatges són diversos. A través d’aquest Cicle d’Estampació Artística coneixeràs des dels més tradicionals fins als més moderns i podràs escollir quin és més adient segons el projecte que realitzis. Però abans caldrà que tinguis en compte quin tipus d’il·lustració o composició gràfica vols plasmar-hi. Per això et donarem les claus per saber dissenyar i il·lustrar composicions reproduïbles.

Aprendràs a pensar els projectes des del seu inici i sabràs com traslladar-los a cada material obtenint els resultats esperats.

Informació bàsica

Il·lustració, creació gràfica i estampació

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Serigrafia Artísitica

Títol oficial

Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Serigrafia Artística

Títol oficial

Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès LOE

Característiques del Cicle

Aquest Cicle aporta als alumnes els coneixements necessaris perquè siguin capaços de crear imatges i recursos gràfics amb tècniques diverses:

 • preparar pantalles d’impressió serigràfica
 • dominar el procediment d’elaboració de matrius i estampació serigràfica
 • conèixer procediments i tècniques de creació gràfica
 • controlar els procediments tradicionals i actuals de la serigrafia artística
 • conèixer les especificacions tècniques dels materials i les seves possibilitats d’utilització
Perfil dels estudiants

El Cicle s’adreça especialment a estudiants interessats en desenvolupar la seva carrera en l’àmbit de la il·lustració, la creació gràfica i l’estampació serigràfica. I també a professionals de les arts visuals i gràfiques que desitgen ampliar els seus coneixements al voltant de les tècniques de serigrafia.

Hores lectives

950 hores impartides en un sol curs

Horari

De 8:00 h a 14:30 h

Hores de pràctiques en empresa

85 hores

Obra final

25 hores

Accés

Accés directe amb titulació

Adreçat a Tècnics en Arts plàstiques i Disseny de la mateixa família o superior, o persones que hagin superat una prova d’accés de qualsevol cicle d’Arts plàstiques i Disseny.

Accés amb prova específica

Obert a persones que tinguin el Títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.

Accés sense titulació (amb prova d’accés comuna)

Per a alumnes que tinguin més de 17 anys o bé que els compleixin durant l’any natural en que volen iniciar el Cicle Formatiu, mitjançant una prova d’accés regulada pel Departament d’Ensenyament.

Perfil i sortides professionals

Sortides professionals

Els alumnes podran exercir com a professionals autònoms, associats a empreses o a equips de professionals independents dedicats a les arts gràfiques i a la seva aplicació sobre elements tèxtils, decoratius, vidre, ceràmica o altres materials.

 • Creadors gràfics
 • Il·lustradors
 • Professionals d’estudis de comunicació i creació gràfica
 • Professionals d’empreses d’arts gràfiques
 • Impressors de serigrafia tèxtil: samarretes, bosses, lones, etc.
 • Impressors de serigrafia sobre altres suports: vidre, ceràmica, etc.
 • Tècnics en experimentació d’imatge seriada
 • Editors d’Art
Perfil professional

Un cop finalitzats els estudis, els alumnes estaran plenament capacitats per realitzar les següents tasques professionals:

 • Col·laborar en la planificació i execució de projectes de serigrafia.
 • Desenvolupar i crear imatges i recursos gràfics adequats a l’encàrrec rebut.
 • Conèixer i utilitzar adequadament les eines de creació gràfica (informàtiques i tradicionals) pròpies de l’especialitat.
 • Participar en la creació de serigrafies.
 • Coordinar el procés de marcatge.
 • Resoldre els problemes tècnics que es plantegin.
 • Desenvolupar activitats de dibuix, fotomecànica, clixat, impressió i manipulació.
 • Adequar un dibuix original per al procés d’impressió.
 • Seleccionar les tintes i suports.
 • Preparar les pantalles d’impressió.
 • Realitzar la neteja i el reciclatge de marcs i malles per a la seva reutilització.
 • Supervisar i/o realitzar la impressió serigràfica utilitzant des de les tècniques tradicionals fins a les més actuals.
 • Controlar el color, la qualitat i l’acabat de l’estampa serigràfica.
 • Tenir cura de l’emmagatzematge, embalatge i conservació del producte.
 • Realitzar tasques de gestió en un taller de serigrafia.
 • Conèixer i complir la normativa que regula l’activitat de la professió.
 • Interpretar la informació projectual de qualsevol fase d’un procés serigràfic.

Mòduls impartits

Història de la Cultura i de l’Art: Arts del Llibre
Projectes
Tècniques d’Expressió Gràfica
Disseny Assistit per Ordinador
Materials i Tecnologia
Taller de Fotografia
Taller de Tècnica Serigràfica
Formació i Orientació Laboral
Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers
Obra Final

Convalidacions

Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per a alumnes que hagin cursat estudis anteriors. Consulteu el llistat complet a la següent adreça:
informació sobre convalidacions

Escola-empresa

Formació pràctica en empresa

Aquest Cicle Formatiu inclou 85 hores de pràctiques obligatòries en empreses, estudis o tallers. Els alumnes les realitzen sota el seguiment d’un tutor de pràctiques de l’Escola i un tutor de l’empresa que n’avaluen els progressos.

Els detalls d’aquestes pràctiques queden registrats en un Quadern de Pràctiques que queda en possessió de l’alumne un cop finalitzat el conveni, i li serveix com a currículum de la seva primera experiència laboral.

Les pràctiques donen la possibilitat de conèixer el món laboral, estar en contacte amb els mètodes i tecnologies que s’utilitzen en l’àmbit de les empreses dedicades a la il·lustració, la creació gràfica i l’estampació serigràfica, i són l’inici de l’historial professional dels alumnes.

Activitats vinculades

Durant el curs s’organitzen diferents activitats, dins i fora de l’Escola, que permeten estar al dia de les últimes tendències del sector i ampliar coneixements sobre tot allò que envolta el món de la serigrafia, la il·lustració i la creació gràfica.

 • Workshops
 • Conferències
 • Exposicions
 • Visites a tallers
 • Visites a fires

Espais de formació

L’Escola compta amb espais dissenyats especialment per treballar, tocar i experimentar la vessant plàstica de les diferents matèries. Es tracta d’aules on els alumnes poden realitzar projectes de serigrafia.

A la sala d’exposicions i al claustre es succeeixen periòdicament intervencions creades pels alumnes. D’aquesta manera, l’Escola es converteixen en un escenari d’actuació en viu on es mostra el talent creatiu dels alumnes.

Continuïtat dels estudis

Un cop finalitzat aquest Cicle de Grau Mitjà, es pot accedir als següents estudis:

 • Batxillerat (es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca).
 • Cicles de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (cal superar la prova d’accés).

Aula oberta

El Cicle ofereix, en cas d’oferta de places, la possibilitat de cursar mòduls solts a alumnes que no han realitzat la prova d’accés.

S’adrecen a professionals de tots els àmbits que desitgen conèixer de prop aquestes matèries; a persones amb inquietuds plàstiques i/o visuals que volen adquirir millors coneixements sobre els productes gràfics impresos; i a estudiants sense prova d’accés que volen començar a cursar assignatures dels seus futurs estudis oficials.

No hi ha un mínim ni un màxim de mòduls a escollir. Els estudiants poden inscriure’s a tots els que desitgin (sempre i quant estiguin disponibles) i seran avaluats com la resta d’alumnes, obtenint a final de curs un certificat de reconeixement acreditatiu.

Les qualificacions obtingudes s’inclouran a l’expedient acadèmic de l’alumne i seran convalidables si en un futur aquest desitja cursar estudis oficials d’Arts Plàstiques i Disseny.

Projectes d'alumnes

Els alumnes de l’Escola realitzen durant el curs diferents projectes d’il·lustració i estampació serigràfica. Aquests són alguns exemples dels seus treballs.

Instagram del CFGM de Serigrafia

Informació sobre els estudis

www.gencat.cat