Avís legal i política

de privacitat

De conformitat amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que aquest web és titularitat de l’EASD de Vic, amb CIF/NIF Q5855415E domicili a Rambla Sant Domènec 24. 08500 Vic; telèfon 93 8854851

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a l’EASD de Vic, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. L’EASD de Vic presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i promoció. L’EASD de Vic autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a l’EASD de Vic, qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’EASD de Vic es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i/o de qualsevol dels serveis oferts per l’EASD de Vic, implica l’acceptació per part de l”usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’hi estipula. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços del nostre web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica als webs d’altres companyies o organitzacions a les quals el web estigui redirigit. L’EASD de Vic no controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests webs.