Cursos monogràfics

Informació bàsica

Els cursos monogràfics són cursos intensius de matèries concretes amb l’objectiu d’iniciar-se en disciplines especialitzades. La durada dels cursos és d’entre 30h i 45h i es realitzen en una o dues sessions setmanals.

Introducció a la forja. Curs 2022/23

Forja del modernisme. Curs 2022/23

Ceràmica: tècnica de creació de motlles. Curs 2022/23

Ceràmica: tècniques de decoració. Engalbes

Curs 2022/23

Ceràmica: creació amb laminadora

Curs 2022/23

El preu dels cursos monogràfics és de 255,80 euros. Es pagaran 50 euros en el moment de la inscripció i la resta de l’import abans de l’inici de curs.

(ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, per la qual s’estableix l’import dels preus públics per la utilització de diversos serveis docents prestats a les escoles oficials d’idiomes i les escoles d’art del Departament d’Ensenyament, aplicable a partir del curs acadèmic 2012-2013.)

Forja del modernisme

Forja artística per a professionals
Durada

45 hores

Horari

Dimarts, de 9 a 13 h

Dates

Del 21 de març al 13 de juny de 2023

Preu

255,80 € (Es pagaran 50 euros en el moment de la inscripció i la resta de l’import abans de l’inici de curs).

El material fungible va a càrrec de l’alumnat

Professor

Enric Pla Montferrer

Aprenentages
  • Tècniques avançades de forja artística
  • Restauració d’obres de forja del modernisme
  • Realització d’obres de forja actuals
  • Tècniques d’acabat final
Inscripcions

Escola d’Art de Vic
Rambla de Sant Domènec, 24 , 08500 Vic
93 885 48 51 // eartvic@xtec.cat

Ceràmica. Elaboració de motlles

Introducció als motlles
Durada

45 hores

Horari

Dijous i divendres, de 9.00 a 11.30 h

Dates

Del 12 de gener al 10 de març de 2023

Preu

255,80 € (Es pagaran 50 euros en el moment de la inscripció i la resta de l’import abans de l’inici de curs).

El material fungible va a càrrec de l’alumnat

Professor

Gemma Parreño

Aprenentages

Descobrir les tècniques de fer motlles simples i compostos. Conèixer els fangs de colada, que ens permeten treure reproduccions.

Decorar amb esmalts, a pinzell o pistola. Conèixer els tipus de fornades.

Informació

Gemma Parreño. T. 661 084 848

Inscripcions

Escola d’Art de Vic
Rambla de Sant Domènec, 24 , 08500 Vic
93 885 48 51 // eartvic@xtec.cat

Ceràmica. Tècniques de decoració: engalbes

Iniciació a les tècniques decoratives de la ceràmica
Durada

35 hores

Horari

Dilluns, de 9.00h a 11.30 h

Dates

Del 27 de febrer al 22 de maig de 2023

Preu

 255,80 € (Es pagaran 50 euros en el moment de la inscripció i la resta de l’import abans de l’inici de curs).

El material fungible va a càrrec de l’alumnat

Professor

Gemma Parreño

Aprenentages

Descobrir què son els engalbes i com els utilitzem per a conseguir resultats decoratius.

Experimentar amb diverses tècniques com ara les incrustacions, l’esgrafiat, mishima, moca, pentinat, el marbejat, les reserves, etc.

Informació i reserves

Escola d’art de Vic

Gemma parreño. T. 661 084 848

Inscripcions

Escola d’Art de Vic
Rambla de Sant Domènec, 24 , 08500 Vic
93 885 48 51 // eartvic@xtec.cat

Ceràmica. Creació amb laminadora

Iniciació a la tècnica de les llenques
Durada

45 hores

Horari

Dijous i divendres, de 9.00 a 11.30 h

Dates

Del 16 de març al 19 de maig de 2023

Preu

255,80 € (Es pagaran 50 euros en el moment de la inscripció i la resta de l’import abans de l’inici de curs).

El material fungible va a càrrec de l’alumnat

Professor

Gemma Parreño

Aprenentages
 • Descobrir les peces que es poden fer amb la laminadora.
 • Utilitzar plantilles, experimentar amb textures, tenyir pastes ceràmiques, aprendre les tècniques de Neriage i Nerikomi.
 • Conéixer els tipus de fornades.
Informació

Gemma parreño. T. 661 084 848

Inscripcions

Escola d’Art de Vic
Rambla de Sant Domènec, 24 , 08500 Vic
93 885 48 51 // eartvic@xtec.cat

Forja: introducció

Introducció a la forja artística
Durada

45 hores

Horari

Dimarts, de 10h a 13 h

Dates

Inici: dimarts 18 d’octubre de 2022
Fi: dimarts 14 de febrer de 2023

Preu

255,80 €

El material fungible va a càrrec de l’alumnat

Professor

Oriol Amblàs

Requisits

Equip de protecció personal: roba de treball, ulleres protecció, guants de forja i sabates de seguretat.

Aprenentages
 • Tècniques bàsiques de forja artística: afuat, aplanat, estirat, corbat, embotit, recalcat, fer bola, etc.
 • Tècniques bàsiques de soldadura: introducció a la soldadura a la calda, introducció a la soldadura amb elèctrodes i soldadura de fil continu (MIG)
 • Tècniques bàsiques de tall: tall en calent, tall per serrat, tall per abrasió, tall amb plasma.
 • Tècniques bàsiques de forja per estampació amb eines-màquina: introducció a la forja amb martinet hidràulic, introducció a la forja amb premsa
 • Tècniques bàsiques d’acabat final: textures, polits, pavonats, encerats, vernissos i pintures per metall.
Inscripcions
  • Escola d’Art de Vic
   Rambla de Sant Domènec, 24 , 08500 Vic
   93 885 48 51 // eartvic@xtec.cat

Full matrícula monogràfics

Curs 2022/23

Full d’autoritzacions

Curs 2022/23