Inscripcions obertes als cursos monogràfics de ceràmica

 • Tècniques decoratives
 • Torn
 • Joieria ceràmica

Del 15 de juliol fins al 14 de setembre

Cursos monogràfics

Informació bàsica

Els cursos monogràfics són cursos intensius de matèries concretes amb l’objectiu d’iniciar-se en disciplines especialitzades. La durada dels cursos és d’entre 30h i 45h i es realitzen en una o dues sessions setmanals.

El preu dels cursos monogràfics és de 255,80 euros

(ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, per la qual s’estableix l’import dels preus públics per la utilització de diversos serveis docents prestats a les escoles oficials d’idiomes i les escoles d’art del Departament d’Ensenyament, aplicable a partir del curs acadèmic 2012-2013.)

Ceràmica: torn (curs 20_21)

Iniciació al torn
Durada

45 hores

Dates

Inici: 21 de setembre

Fi: 23 de novembre

Horari

Dilluns i dimarts: de 8:50h a 11:20h (5h setmanals)

Preu

255,80 €

Es pagaran 50 euros en el moment de fer la inscripció per la reserva de plaça. Es retornarà la totalitat de l’import de la reserva si el monogràfic no es fa per decisió de l’EASD de Vic.

Professor

Gemma Parreño (Tel. 661084848)

Aprenentatges
 • Iniciació bàsica a la ceràmica. Tècniques d’amassar, centrar, cap de pastor i tallar.
 • Creació de bols, tasses, nanses i polit de les peces.
 • Decoració amb engalbes i esmalts.
Inscripcions
Del 15 de juliol fins al 14 de setembre.
 • EASD Vic

Rambla de Sant Domènec, 24 , 08500 Vic
93 885 48 51 // eartvic@xtec.cat

 • Gemma Parreño 661084848

Joieria ceràmica (curs 20_21)

Iniciació a la joieria ceràmica
Durada

45 hores

Dates

Inici: 25 de setembre

Fi: 5 de febrer

Horari

 Divendres de 8:50 a 11:20 (2,5 h setmanals).

Preu

255,80 €

Es pagaran 50 euros en el moment de fer la inscripció per la reserva de plaça. Es retornarà la totalitat de l’import de la reserva si el monogràfic no es fa per decisió de l’EASD de Vic.

Professor

Gemma Parreño (Tel. 661084848)

Aprenentatges
 • Iniciació bàsica, tècniques planxa i modelat.
 • Decoració de les peces
 • Combinació de materials, argiles, amb plata, cordill, metalls entre d’altres
Inscripcions
Del 15 de juliol fins al 14 de setembre.
 • EASD Vic

Rambla de Sant Domènec, 24 , 08500 Vic
93 885 48 51 // eartvic@xtec.cat

 • Gemma Parreño 661084848

Ceràmica: tècniques decoratives (curs 20_21)

Iniciació a les tècniques decoratives de ceràmica
Durada

45 hores

Dates

Inici: 24 de setembre

Fi: 4 de febrer

Horari

 Dijous de 8:50 a 11:20 (2,5 h setmanals).

Preu

255,80 €

Es pagaran 50 euros en el moment de fer la inscripció per la reserva de plaça. Es retornarà la totalitat de l’import de la reserva si el monogràfic no es fa per decisió de l’EASD de Vic.

Professor

Gemma Parreño (Tel. 661084848)

Aprenentatges
 • Iniciació
 • Tècniques de Mishima, neriage, moca, engalbes i decoracions sobre i sota coberta
Inscripcions
Del 15 de juliol fins al 14 de setembre.
 • EASD Vic

Rambla de Sant Domènec, 24 , 08500 Vic
93 885 48 51 // eartvic@xtec.cat

 • Gemma Parreño 661084848

Ambientació d'espais, tendències i comunicació

Durada

30 hores (10 setmanes)

Dates

Inici: 2 de març

Fi: 25 de maig

Horari

 Dilluns al matí, de 11 a 14  (3 h setmanals).

Preu

255,80 €

Professor

Professorat de disseny d’interiors de l’Escola d’Art de Vic

A qui va dirigit?

A totes aquelles persones interessades en la decoració, ambientació d’espais i aparadorisme

Aprenentatges
Introducció a la decoració
Disseny d’aparadors i corners
Tendències i estils
Fotografia d’espais amb dispositius mòbils i comunicació a les xarxes socials

Forja: introducció (curs 19_20)

Introducció a la forja artística
Durada

45 hores

Horari

Dimarts, de 10h a 13 h

Dates

Inici: dimarts 8 d’octubre de 2019

Fi: dimarts 28 de gener de 2020

Preu

255,80 €

Professor

Oriol Amblàs

Requisits

Equip de protecció personal: roba de treball, ulleres protecció, guants de forja i sabates de seguretat.

Aprenentatges
 • Tècniques bàsiques de forja artística: afuat, aplanat, estirat, corbat, embotit, recalcat, fer bola, etc.
 • Tècniques bàsiques de soldadura: introducció a la soldadura a la calda, introducció a la soldadura amb elèctrodes i soldadura de fil continu (MIG)
 • Tècniques bàsiques de tall: tall en calent, tall per asserrament, tall per abrasió, tall amb plasma.
 • Tècniques bàsiques de forja per estampació amb eines-màquina: introducció a la forja amb martinet hidràulic, introducció a la forja amb premsa
 • Tècniques bàsiques d’acabat final: textures, polits, pavonats, encerats, vernissos i pintures per metall.

Noves tecnologies i fabricació 3D. Fosa artística (curs 19_20)

Jo robot. Creativitat, robòtica i microfusió

Introducció les Noves tecnologies de Disseny i Fabricació 3D, amb l’objectiu de que la tecnologia desperti la creativitat.
Aquest monogràfic combina coneixements de la tecnologia oberta per l’Art i tècniques de la fosa artística i de la microfusió.

Dates

Del 3 al 18 de febrer de 2020

Durada

33 hores

Horari

Laborables, de 10h a 13 h

Material necessari

Ordinador personal (l’Escola posarà a disposició ordinadors per als que no tinguin un ordinador personal i ho sol·licitin)

Preu

255,80 €

Professor

Oriol Amblàs

Aprenentatges
 • Procés creatiu de la producció tecnològica. Relació amb la producció artística.
 • Construcció d’un robot amb finalitat artística
 • Disseny de prototips i impressió 3D
 • Fabricació de peces de metall –Llautó i bronze– per a la construcció de maquinari amb tècniques de fosa a la cera perduda i motlles de microfusió
Adreçat a:

Estudiants d’enginyeria, arquitectura, interiorisme, disseny gràfic, disseny d’interiors, etc.

flyer informatiu del monogràfic de Ceràmica: torn

flyer informatiu del monogràfic de Ceràmica: joieria ceràmica

flyer informatiu del monogràfic de Ceràmica: tècniques decoratives

flyer informatiu del monogràfic de Ambientació d’espais, tendències i comunicació

flyer informatiu del monogràfic de forja

flyer informatiu del monogràfic de noves tecnologies 3D, fosa artística