Cursos monogràfics

Informació bàsica

Els cursos monogràfics són cursos intensius de matèries concretes amb l’objectiu d’iniciar-se en disciplines especialitzades. La durada dels cursos és d’entre 30h i 45h i es realitzen en una o dues sessions setmanals.

Informació general monogràfics de ceràmica 2021/22

Full matrícula monogràfics

Full d’autoritzacions

El preu dels cursos monogràfics és de 255,80 euros

(ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, per la qual s’estableix l’import dels preus públics per la utilització de diversos serveis docents prestats a les escoles oficials d’idiomes i les escoles d’art del Departament d’Ensenyament, aplicable a partir del curs acadèmic 2012-2013.)

Forja: introducció

Introducció a la forja artística
Durada

45 hores

Horari

Dimarts, de 10h a 13 h

Dates

Inici: dimarts 19 d’octubre de 2021
Fi: dimarts 15 de febrer de 2022

Preu

255,80 €

Professor

Oriol Amblàs

Requisits

Equip de protecció personal: roba de treball, ulleres protecció, guants de forja i sabates de seguretat.

Aprenentages
 • Tècniques bàsiques de forja artística: afuat, aplanat, estirat, corbat, embotit, recalcat, fer bola, etc.
 • Tècniques bàsiques de soldadura: introducció a la soldadura a la calda, introducció a la soldadura amb elèctrodes i soldadura de fil continu (MIG)
 • Tècniques bàsiques de tall: tall en calent, tall per serrat, tall per abrasió, tall amb plasma.
 • Tècniques bàsiques de forja per estampació amb eines-màquina: introducció a la forja amb martinet hidràulic, introducció a la forja amb premsa
 • Tècniques bàsiques d’acabat final: textures, polits, pavonats, encerats, vernissos i pintures per metall.
Inscripcions
  • Escola d’Art de Vic
   Rambla de Sant Domènec, 24 , 08500 Vic
   93 885 48 51 // eartvic@xtec.cat

flyer informatiu del monogràfic de Forja: Introducció

Full matrícula monogràfics

Curs 2021/22