Enguany, els tràmits per realitzar la matrícula a l’Escola d’Art de Vic es realitzaran online. En el cas que sigui necessari realitzar tramits de manera presencial, caldrà demanar cita prèvia.

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Matrícula d’alumnes pendents del resultat de l’avaluació de setembre

Cal fer la matrícula del 7 al 10 de setembre.

.

Matrícula de continuitat per al curs 20_21 (alumnes de segon curs)

Tots els alumnes que han cursat el primer curs d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà a l’escola durant 19_20 han de realitzar la matrícula de continuïtat del 22 de juny al 3 de juliol. La gestió de la matrícula es realitza online de la següent manera:

 • Cal enviar per correu electrònic el document de sol·licitud de continuïtat i el resguard de pagament de la quota de l’associcació d’alumnes al correu matricula@eartvic.net
 • L’alumne ha d’omplir el Formulari de Registre per tal de poder accedir als Serveis Telemàtics del Centre (TIC).

Als alumnes que no realitzin la matrícula de continuïtat dins els terminis establerts no se’ls reservarà la plaça per al curs 20_21

Matrícula de nous alumnes. Curs 20_21

La matrícula dels nous alumnes es farà de l’1 al 7 de setembre.

La matrícula es realitzarà de manera telemàtica per mitjà del correu electrònic: matricula@eartvic.net  indicant el nom de l’alumne a l’assumpte.

Documentació que caldrà enviar:
1. Full de matrícula del cicle (veure a la dreta) degudament emplenat i signat.
2. Full d’autoritzacions degudament emplenat i signat.
3. Certificat de superació de la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny.
4. Resguard de pagament de la quota de l’associcació d’alumnes.
5. Tota la documentació no aportada en el moment de la preinscripció.

Per cursar els cicles Formatius de Grau Mitjà cal disposar d’un ordinador portàtil.

A més, cal omplir el Formulari de Registre als Serveis Telemàtics del centre (TIC).

Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert, es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

Cicles Formatius de Grau Superior

Matrícula d’alumnes pendents dels resultats de l’avaluació de setembre

Cal fer la matrícula de l’1 al 7 de setembre

Matrícula de continuitat per al curs 20_21 (alumnes de segon curs)

Tots els alumnes que han cursat el primer curs d’un Cicle Formatiu de Grau Superior a l’escola durant 19_20 han de realitzar la matrícula de continuïtat del 22 de juny al 3 de juliol. La gestió de la matrícula es realitza online de la següent manera:

 • Cal enviar el document de sol·licitud de continuïtat al centre, el resguard de pagament de la matrícula i el resguard de pagament de la quota de l’associcació d’alumnes al correu matricula@eartvic.net
 • L’alumne ha d’omplir el Formulari de Registre per tal de poder accedir als Serveis Telemàtics del centre (TIC).

Als alumnes que no realitzin la matrícula de continuïtat dins els terminis establerts no se’ls reservarà la plaça per al curs 20_21

Matrícula de nous alumnes. Curs 20_21

La matrícula dels nous alumnes es farà de l’1 al 7 de setembre.

La matrícula es realitzarà de manera telemàtica per mitjà del correu electrònic: matricula@eartvic.net  indicant el nom de l’alumne a l’assumpte.

Documentació que caldrà enviar:

 1. Full de matrícula del cicle(veure a la dreta) degudament emplenat i signat
 2. Full d’autoritzacions degudament emplenat i signat.
 3. Certificat de superació de la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
 4. Resguard de pagament de l’import de la matrícula (veure full de matrícula)
 5. Resguard de pagament de la quota de l’associcació d’alumnes.
 6. Tota la documentació no aportada en el moment de la preinscripció.

Per a fer els estudis de Cicle Formatiu de Grau Superior cal disposar d’un ordinador portàtil.

A més, cal omplir el Formulari de Registre als Serveis Telemàtics del centre (TIC).

Batxillerat

Matrícula d’alumnes pendents del resultat de l’avaluació de setembre

De l’1 al 7 de setembre

Matrícula de continuitat per al curs 20_21 (alumnes de segon curs)

Tots els alumnes que han cursat el primer curs de Batxillerat a l’escola aquest curs 19_20 han de realitzar la matrícula de continuïtat del 22 de juny al 3 de juliol. La gestió de la matrícula es realitzarà online de la següent manera:

 • Cal enviar per correu electrònic el document de sol·licitud de continuïtat i el resguard de pagament de la quota de l’associcació d’alumnes. Totes les sol·licituds s’enviaran al correu matricula@eartvic.net

Als alumnes que no realitzin la matrícula de continuïtat dins els terminis establerts no se’ls reservarà la plaça per al curs 20_21

Matrícula de nous alumnes. Curs 20_21

La matrícula dels nous alumnes es farà del 8 al 14 de juliol. La matrícula es realitzarà de manera telemàtica per mitjà del correu electrònic: matricula@eartvic.net  indicant el nom de l’alumne a l’assumpte.

Documentació que caldrà enviar:

 1. Full de matrícula degudament emplenat i signat
 2. Full d’autoritzacions degudament emplenat i signat.
 3. Resguard del Títol d’Educació Secundària Obligatòria.
 4. Resguard de pagament de la quota de l’associcació d’alumnes.
 5. Tota la documentació no aportada en el moment de la preinscripció.
 6. Els alumnes de segon curs han de portar un certificat de qualificacions del primer curs.

A més, cal omplir el Formulari de Registre als Serveis Telemàtics del centre (TIC).

 

Assignació batxillerat 2020

Llista d’espera batxillerat 2020

El termini de matrícula de Cicles Formatius és de l’1 al 7 de setembre i es realitza online.

Fulls de matrícula de Cicles Formatius de Grau Mitjà

Full de matrícula

CFGM Forja

Full de matrícula

CFGM Assistent al Producte Gràfic Imprès

Full de matrícula

CFGM Serigrafia

Fulls de matrícula de Cicles Formatius de Grau Superior

Full de matrícula

CFGS de Videojocs

Full de matrícula

CFGS de Gràfica Interactiva

Full de matrícula

CFGS d’Escultura

Full de matrícula

CFGS Ceràmica

Full de matrícula

CFGS Fosa

Full de matrícula

CFGS de Pintura