Enguany, els tràmits per realitzar la matrícula a l’Escola d’Art de Vic es realitzaran online. En el cas que sigui necessari realitzar tramits de manera presencial, caldrà demanar cita prèvia.

Cicles Formatius de Grau Superior

Calendari Matrícula Cicles Formatius de Grau Superior_Curs 2021/22

 • Matrícula de continuïtat a segon curs (alumnat amb tots els moduls superats al juny) – del 21 al 3o de juny
 • Matrícula de nou alumnat – del 19 al 23 de juliol
 • Matrícula de continuïtat (alumnat amb recuperacions al setembre) – del 8 i al 10 de setembre

Matrícula de nous alumnes. Curs 20_21

La matrícula es realitzarà de manera telemàtica per mitjà del correu electrònic: matricula@eartvic.net  indicant el nom de l’alumne, curs i cicle a l’assumpte.

Documentació que caldrà enviar:

 1. Full de matricula (omplert i signat).
 2. Resguard de pagament de l’import de la matrícula-
 3. Resguard de pagament de la Quota d’Associació d’Alumnes.
 4. Full d’Autoritzacions (omplert i signat).

Només alumnes nous al centre:

 1. Fotocopia DNI alumne
 2. Fotocopia targeta sanitària (TSI)
 3. Certificat de superació de la prova d’accés si s’escau (alumnes nous a l’escola)
 4. Resguard del Títol de Batxillerat (alumnes nous a l’escola)
 5. Documentació addicional no entregada en la preinscripció, si escau (carnet família nombrosa / monoparental, etc …).
 6. Els alumnes de segon que provenen d’altres centres cal que adjuntin el certificat de notes del primer curs.

Requisits d’accés

Veure taula resum amb els requisits d’accés als Cicle Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i disseny

Cal enviar la documentació al correu matricula@eartvic.net  indicant nom i cognoms de l’alumne, curs i estudis als quals es matriculen.

Per a fer els estudis de Cicle Formatiu de Grau Superior cal disposar d’un ordinador portàtil.

 

A més, cal omplir el Formulari de Registre als Serveis Telemàtics del centre (TIC).

Batxillerat

Calendari Matrícula Batxillerat 2021-22

 • Matrícula de continuitat a segon curs (alumnat de primer amb tots els moduls superats al juny i repetidors de segon curs) -del 21 al 30 de juny
 • Matrícula de nou alumnat – del 12 al 16 de juliol
 • Matrícula de continuitat (alumnat de primer curs amb mòduls pendents pel setembre) – del 7 al 10 de setembre
 • Vacants: del 13 al 15 de setembre

Cal enviar la documentació al correu matricula@eartvic.net indicant nom i cognoms de l’alumne, curs i estudis als quals es matriculen.

Als alumnes que no realitzin la matrícula dins els terminis establerts no se’ls reservarà la plaça per al curs 21_22

Documentació necessària:

 1. Full de matricula (omplert i signat).
 2. Resguard de pagament de la Quota d’Associació d’Alumnes.
 3. Full d’Autoritzacions (omplert i signat).

Només alumnes nous al centre:

 1. Fotocopia DNI alumne
 2. Fotocopia targeta sanitària (TSI)
 3. Resguard del Títol d’ESO.
 4. Documentació addicional no entregada en la preinscripció, si escau (carnet família nombrosa / monoparental, etc …).
 5. Els alumnes de segon que provenen d’altres centres cal que adjuntin el certificat de notes del primer curs de Batxillerat.

Cal enviar la documentació al correu matricula@eartvic.net  indicant nom i cognoms de l’alumne, curs i estudis als quals es matriculen.

Registre als serveis informàtics de l’escola

A més, cal omplir el Formulari de Registre als Serveis Digitals del centre (TIC).

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Calendari Matrícula Cicles Formatius de Grau Mitjà_Curs 2021/22

 • Matrícula de continuïtat a segon curs (alumnat amb tots els moduls superats al juny) – del 21 al 3o de juny
 • Matrícula de nou alumnat – del 12 al 16 de juliol
 • Matrícula de continuïtat (alumnat amb recuperacions al setembre) – del 8 i al 10 de setembre

Cal enviar la documentació al correu matricula@eartvic.net indicant nom i cognoms de l’alumne, curs i estudis als quals es matriculen.

Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert, es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

Documentació necessària

 1. Full de matricula (omplert i signat).
 2. Resguard de pagament de la Quota d’Associació d’Alumnes.
 3. Full d’Autoritzacions (omplert i signat).

Només alumnes nous al centre:

 1. Fotocopia DNI alumne
 2. Fotocopia targeta sanitària (TSI)
 3. Resguard del Títol d’ESO.
 4. Certificat de superació de la prova d’accés si s’escau (alumnes nous a l’escola)
 5. Resguard del Títol d’ESO (alumnes nous a l’escola)
 6. Documentació addicional no entregada en la preinscripció, si escau (carnet família nombrosa / monoparental, etc …).
 7. Els alumnes de segon que provenen d’altres centres cal que adjuntin el certificat de notes del primer curs.

Cal enviar la documentació al correu matricula@eartvic.net  indicant nom i cognoms de l’alumne, curs i estudis als quals es matriculen.

Registre als serveis informàtics de l’escola

A més, cal omplir el Formulari de Registre als Serveis Telemàtics del centre (TIC).

Per a fer els estudis de Cicle Formatiu de Grau Mitjà cal disposar d’un ordinador portàtil.

Full de matrícula Batxillerat

Full de matrícula

Batxillerat

Full de matrícula Cicles Formatius de Grau Mitjà

Full de matrícula

CFGM Forja

Full de matrícula

CFGM Assistent al Producte Gràfic Imprès

Full de matrícula

CFGM Serigrafia

Fulls de matrícula de Cicles Formatius de Grau Superior

Full de matrícula

CFGS de Videojocs

Full de matrícula

CFGS de Gràfica Interactiva

Full de matrícula

CFGS d’Escultura

Full de matrícula

CFGS Ceràmica

Full de matrícula

CFGS Fosa

Full de matrícula

CFGS de Pintura

Autoritzacions

Full d’autoritzacions

Reserva de places (cicles amb places vacants)

Sol·licitud reserva plaça

Curs 21/22