L’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic ofereix als seus estudiants, professorat i personal no docent, la possibilitat de demanar una beca Erasmus per dur a terme un període d’estudis o de pràctiques a l’estranger en el cas dels estudiants i de fer docència o observació en el cas del personal del centre.

Durant el primer trimestre de curs es dona tota la informació de la convocatòria corresponent i fins al febrer es recullen totes les sol·licituds. Després d’una valoració de les mateixes per part de la comisió de mobilitat del centre, es demana un nombre determinat de beques segons les sol·licituds acceptades.

Les beques d’estudis tenen una durada d’entre 3 a 5 mesos i s’han de dur a terme en centres educatius amb els que siguem partners. Les pràctiques es poden dur a terme en centres de treball o en altres tipus d’organitzacions, i tenen una durada d’entre 2 a 4 mesos (subvenció màxima: 3 mesos).

Adreça de contacte: international@eartvic.net 

Documentació bàsica
Alumnes OUTGOING

Estudiants d’ESDAP

Trobareu tota la informació al web de l’ESDAP

Estudiants de CFGS i CFGM

Requisits
 • Estar matriculat al centre
 • Tenir nacionalitat d’un Estat de la Unió Europea o permís de Residència a Catalunya
Sol·licitud

Aplicatiu on-line o entregar documents a secretaria dins dels terminis establerts. Cal entregar:

 • Document dades personals
 • Expedient acadèmic
 • Acreditació del nivell d’idioma
 • Book personal
Baremació
 • Expedient acadèmic 40%
 • Nivell d’idioma 30%
 • Book personal 20%
 • Valoració professorat 10%

Convocatòria de beques de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

Grau Mitjà

 

Resolució provisional ERASMUS CFGM 20/21

Convocatòria ERASMUS CFGM 20/21

Convocatòria ERASMUS CFGM 19/20

Bases convocatòria ERASMUS CFGM 19/20

Grau Superior

Convocatòria ERASMUS CFGM 19/20

Bases convocatòria ERASMUS CFGS 19/20

Professorat OUTGOING

Els professors del centre poden demanar una beca Erasmus+ per dues vies:

Professors OUTGOING EARTVIC

Requisits:
 • Omplir el formulari de sol·licitud dins del temini establert
Baremació
 • Interès de la proposta 50%
 • Nivell d’idioma 30%
 • Comissió de mobilitat 20%

Convocatòria ERASMUS Professorat

CFGM i CFGS

Curs 20-21

Alumnes Incoming

La durada dels estudis ha d’estar compresa entre 3 mesos i un curs sencer.
Els estudiants han hagut d’estar proposats per un dels centres amb els que tenim conveni de col·laboració.

Sol·licitud

Els terminis per tramitar la sol·licitud son:

 • Últim dia del mes de Maig per cursar estudis el primer semestre del següent curs
 • Finals de Novembre per cursar estudis durant el segon semestre del següent curs.
Documents
 • Expedient acadèmic facilitat pel centre d’origen
 • Book personal
 • Carta de motivació
Professorat Incoming
Requisits per a docència
 • Han de ser proposats per un centre que sigui partner.
 • Caldrà tramitar els documents exigits pel protocol Erasmus+
 • La durada de l’estada serà entre un mínim de 1 dia i un màxim de 5.
 • Cal presentar la proposta del projecte
Requisits per a formació
 • Pot omplir la sol·licitud qualsevol professor en actiu en un centre d’Art I Disseny
 • Tramitar els documents exigits pel protocol Erasmus+
 • Definir l’interès de la visita
Partner institutions
Convocatòria ERASMUS 18-19

Termini de presentació de sol·licituds

Convocatòria ERASMUS 19-20