Informacions COVID

Curs 2021-22

Fi del seguiment dels casos covid als centres educatius

Febrer 2022

Pla d’obertura del centre

Curs 2021-22

Resum Pla d’obertura

PROFESSORAT i PAS

Resum Pla d’obertura

ALUMNAT

Declaració responsable
MENORS de 18 anys

Declaració responsable
MAJORS de 18 anys

escoles segures