Informacions COVID

Curs 2021-22

Carta del conseller adreçada a les famíles

Agost 2021

Pla d’obertura del centre

Curs 2021-22

Resum Pla d’obertura

PROFESSORAT i PAS

Resum Pla d’obertura

ALUMNAT

Declaració responsable MENORS de 18 anys

Declaració responsable MAJORS de 18 anys

escoles segures