Alumnat del batxillerat 

En aquest espai hi trobaràs horaris, calendaris i tota la documentació d’interès per als estudiants de batxillerat.

Informació sobre l'inici de curs

Inici del curs: dilluns 14 de setembre

Horari de recuperacions
Setembre 2020

Llibres de text
Curs 20-21

Horaris primera setmana
Curs 20-21

Calendari del curs 2020/21

Calendari Batxillerat 20/21

Horaris de classe

Horaris grups
1r Batxillerat

Horaris grups
2n Batxillerat

Convalidacions estudiants de Música i Dansa

Els alumnes que estiguin cursant batxillerat i, simultàniament, cursin estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries de batxillerat.

Simultaneitat amb estudis de dansa
  • Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional. BDA1
  • Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada. BDA3
Simultaneïtat d’estudis amb música
  • Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques de batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional. BMU1
  • Sol·licitud de reducció de matèries de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada. BMU3

Cal fer la gestió administrativa a la Secretaria de l’escola. El període per a sol·licitar convalidacions finalitza el XX d’octubre. S’ha de portar la documentació original i fotocòpia, a les oficines de l’escola. S’ha de seguir assistint a classe fins que es resolgui la convalidació.

Informació i normatives

Normativa COVID-19