Alumnat del batxillerat 

En aquest espai hi trobaràs horaris, calendaris i tota la documentació d’interès per als estudiants de batxillerat.

Informació sobre l'inici de curs

Inici del curs: dimecres, 7 de setembre a les 9.00 h

Horaris primera setmana
Setembre 2022

Horaris recuperacions
Setembre 2022

Llibres de text
Curs 22-23

Calendari del curs 2022/23
Horaris de classe
Convalidacions estudiants de Música i Dansa

Els alumnes que estiguin cursant batxillerat i, simultàniament, cursin estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries de batxillerat.

Simultaneitat amb estudis de dansa
  • Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional. BDA1
  • Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada. BDA3
Simultaneïtat d’estudis amb música
  • Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques de batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional. BMU1
  • Sol·licitud de reducció de matèries de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada. BMU3

Cal fer la gestió administrativa a la Secretaria de l’escola. El període per a sol·licitar convalidacions finalitza el 7 de novembre. S’ha de portar la documentació original i fotocòpia, a les oficines de l’escola. S’ha de seguir assistint a classe fins que es resolgui la convalidació.

Informació i normatives

Normativa Pla d’Obertura
COVID-19 / curs 2021-22

Normes d’organització
Faltes d’assitència

Presentació de treballs
Normativa i instruccions

Reunió informativa inici curs
PRIMER de Batxillerat 2021-22

Reunió informativa inici de curs
SEGON de Batxillerat 2021-22