Alumnat del batxillerat d’arts

En aquest espai hi trobaràs horaris, calendaris i tota la documentació d’interès per als estudiants de batxillerat.

Informació sobre l'inici de curs

Inici del curs: dilluns 14 de setembre a les 9:00

Horari de recuperacions

Llibres de text

Curs 20-21

Activitats
primera setmana
curs 18_19
Matrícula curs 19_20
Calendari del curs 2020/21

Calendari Batxillerat 20/21

Horaris de classe

Horaris Batxillerat

Curs 19/20

Estudiants de Música i Dansa

Els alumnes que estiguin cursant batxillerat i, simultàniament, cursin estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries de batxillerat en els termes que s’indiquen en el document adjunt.

Simultaneitat amb estudis de dansa
  • Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional. BDA1
  • Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada. BDA3
Simultaneïtat d’estudis amb música
  • Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques de batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional. BMU1
  • Sol·licitud de reducció de matèries de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada. BMU3
Info Pares
Convalidacions

El període per a sol·licitar convalidacions finalitza el 18 d’octubre.