Accés als cicles Formatius de Grau Superior

L’Escola ofereix Cicles Formatius de Grau Superior de:

 • Art i animació per a videojocs
 • Ceràmica
 • Escultura
 • Fosa
 • Gràfica Interactiva
 • Pintura
Requisits d'accés

Accés directe amb titulació

 • Títol de batxillerat en la modalitat d’arts o equivalent.
 • Llicenciat en Belles Arts o persones que hagin superat la prova d’accés a la facultat de Belles Arts.
 • Tècnic en Arts Pàstiques i Disseny
 • Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny de la mateixa família.
 • Graduat en Arts aplicades i Oficis artístics.

Accés amb prova específica

 • Per a estudiants que tinguin el Títol de batxillerat d’altres modalitats o equivalent.
 • Per a estudiants que hagin superat la Prova comuna d’accés al Grau Superior de Formació Professional.
 • Els tècnics de formació professional (grau mitjà). Els tècnics dels plans anteriors: (LGE de 1970) i FP de primer grau (LFP industrial de 1955: Oficialia), tot i que tenen un títol equivalent al de tècnic, caldrà que facin la part comuna de la prova d’accés.

Accés sense titulació (amb prova d’accés comuna) per a alumnes que tinguin els següents requisits

 • Ser major de 19 anys (o complir-los durant l’any natural en què s’iniciï el Cicle).
Prova d'accés 2021: inscripcions i calendari

Convocatòria de setembre

Inscripcions de l’1 al 7 de setembre.
Trobaràs tota la informació per fer la inscripció a l’apartat proves d’accés (https://www.eartvic.net/proves-dacces_2021/)

Prova d'accés: mostres i material necessari

Prova comuna d’accés

La part comuna comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i una quarta a escollir entre història i matemàtiques.

Prova específica d’accés

El contingut de la part específica fa referència a les matèries de modalitat del Batxillerat d’Arts, relacionats amb els blocs següents: fonaments de l’art i del disseny, la cultura audiovisual i els seus mitjans, els sistemes de representació tècnica i les tècniques d’expressió bidimensional i tridimensional.

Consta d’un exercici a escollir entre tres opcions:

 1. Comunicació i disseny
 2. Expressió artística
 3. Art i tecnologia

Les proves estan relacionades amb el temari del batxillerat d’arts. La relació entre els temaris i els tres blocs és la següent:

 1. Comunicació i disseny, integra els continguts de les matèries de Cultura Audiovisual i Disseny.
 2. Expressió artística, integra els continguts de les matèries de Fonament de les Arts i Dibuix Artístic.
 3. Art i tecnologia, integra els continguts de les matèries de Dibuix Tècnic i Disseny.

Consulteu els temaris, material necessari i models de proves al web del Departament d’Educació

Portes obertes

Els propers dissabtes 6 de març i 8 de maig, es realitzaran unes Portes Obertes virtuals, des de les 10.00 fins a les 13.00 h.

Properament posarem l’enllaç a la web de l’escola per accedir a les xerrades informatives, segons els estudis als quals estigueu interessats.

Hi haurà la possibilitat de visitar l’escola de manera presencial, en grups restringits de 10 persones. Caldrà omplir prèviament un formulari per demanar cita prèvia.

Més informació properament

Preinscripció i matrícula_ Curs 2020_21

Trobaràs tota la informació a l’apartat Secretaria.

Documents preinscripció

 

Documentació CFGS
Preinscripció i matrícula (pendent d’actualització)
Informació sobre l'inici de curs

Consulta tota la informació relativa a l’inici del curs 18-19 a l’apartat Alumnes de CFGS.

Quadre-resum proves d’accés