Accés als cicles Formatius de Grau Superior

L’Escola ofereix Cicles Formatius de Grau Superior de:

 • Art i animació per a videojocs
 • Ceràmica
 • Escultura
 • Fosa
 • Gràfica Interactiva
 • Pintura
Requisits d'accés

Accés directe amb titulació

 • Títol de batxillerat en la modalitat d’arts o equivalent.
 • Llicenciat en Belles Arts o persones que hagin superat la prova d’accés a la facultat de Belles Arts.
 • Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny de la mateixa família.
 • Graduat en Arts aplicades i Oficis artístics.

Accés amb prova específica

Per a estudiants que tinguin el Títol de batxillerat d’altres modalitats o equivalent.

Accés sense titulació (amb prova d’accés comuna) per a alumnes que tinguin els següents requisits

 • Ser major de 18 anys (o complir-los durant l’any en què s’iniciï el Cicle) i tenir un títol de Tècnic de Grau Mitjà d’un Cicle d’Arts Plàstiques i Disseny o d’un de Formació Professional d’una família equivalent.
 • Ser major de 19 anys (o complir-los durant l’any natural en què s’iniciï el Cicle).
Prova d'accés 2020: inscripcions i calendari

Convocatòria ordinària

Inscripcions del’1 al 4 de setembre. Trobaràs tota la informació per fer la inscripció a l’apartat proves d’accés (https://www.eartvic.net/proves-dacces_2020)

Realització de la prova:

 • Part específica: 1 d’octubre de 2020
Prova d'accés: mostres i material necessari

Prova comuna d’accés

La part comuna comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i una quarta a escollir entre història i matemàtiques.

Prova específica d’accés

El contingut de la part específica fa referència a les matèries de modalitat del Batxillerat d’Arts, relacionats amb els blocs següents: fonaments de l’art i del disseny, la cultura audiovisual i els seus mitjans, els sistemes de representació tècnica i les tècniques d’expressió bidimensional i tridimensional.

Consta d’un exercici a escollir entre tres opcions:

 1. Comunicació i disseny
 2. Expressió artística
 3. Art i tecnologia

Les proves estan relacionades amb el temari del batxillerat d’arts. La relació entre els temaris i els tres blocs és la següent:

 1. Comunicació i disseny, integra els continguts de les matèries de Cultura Audiovisual i Disseny.
 2. Expressió artística, integra els continguts de les matèries de Fonament de les Arts i Dibuix Artístic.
 3. Art i tecnologia, integra els continguts de les matèries de Dibuix Tècnic i Disseny.

Consulteu els temaris, material necessari i models de proves al web del Departament d’Educació

Portes obertes

Generalment es realitza una jornada de portes obertes als voltants de la primera setmana de març i a principis de maig. En aquestes jornades es pot visitar l’escola i les instal·lacions i hi ha també xerrades informatives sobre els estudis.

Informació sobre les jornades de Portes Obertes de 2020

Preinscripció i matrícula_ Curs 2020_21

Trobaràs tota la informació a l’apartat Secretaria.

Documents preinscripció

 

Documentació CFGS
Preinscripció i matrícula (pendent d’actualització)
Informació sobre l'inici de curs

Consulta tota la informació relativa a l’inici del curs 18-19 a l’apartat Alumnes de CFGS.