logo

PLA DE QUALITAT

FORMULARIS I REGISTRES

INFORMACIÓ I ADMISSIÓ ALUMNAT
PREINSCRIPCIÓ


Preinscripció Batxillerat 2014
Puntuació Barem Batxillerat

Preinscripció Cicle Formatius Grau Mitjà 2014

Preinscripció Cicle Formatius Grau Superior 2014

....................................................................................................................................

MATRÍCULA

Full d'autoritzacions
Sol·licitud de reserva de plaça

....................................................................................................................................

BEQUES

Convocatòria de beques per al curs 2013-2014

....................................................................................................................................

ACOLLIDA

Calendari 2013-14

....................................................................................................................................

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Demanda d'orientació educativa

....................................................................................................................................

GESTIÓ ECONÒMICA

Full de compra

....................................................................................................................................

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

Dades alumne

Dades empresa

....................................................................................................................................

GESTIÓ ACADÈMICA

 

Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny:

Taula convalidacions Cicles Formatius LOGSE

Taula convalidacions FAMÍLIA COMUNICACIÓ GRÀFICA I AUDIOVISUAL LOE

Model sol·licitud convalidació Cicles Formatius

Inscripció al Projecte Final

Ampliació del termini del Projecte Final

 

Ensenyaments Artístics Superiors en Disseny:

Model instància ESDAP

Taula de reconeixements de crèdits Ensenyaments Artístics Superiors

Sol·licitud de reconeixement de crèdits Ensenyaments Artístics Superiors

Reclamació qualificació

 

Batxillerat:

Sol·licitud de reducció de matèries Cicles

Sol·licitud de reducció de matèries Dansa centre autoritzat

Sol·licitud de reducció de matèries Dansa centre professional o conservatori

Sol·licitud de reducció de matèries Música centre autoritzat

Sol·licitud de reducció de matèries Música centre professional o conservatori

....................................................................................................................................

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Sol·licitud de cessió d'espais a externs

Sol·licitud de cessió d'espais alumnat

 

Rambla de Sant Domènec,24 · 08500 Vic | Tel 93 885 48 51 · Fax 93 883 37 29
eartvic@xtec.cat · www.eartvic.net