logo

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE DISSENY

PRESENTACIÓ


La idea del Disseny en l’espai artístic del segle XXI pren força en el complex mapa de creació que es dibuixa des de la incorporació i l’impacte que tenen les noves tecnologies en una societat postfordista descrita com la societat del coneixement i la informació.

Conscients d’aquesta transformació i els reptes que suposa, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va crear l’any 2010, en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP), on s’imparteix el Títol Superior de disseny (equivalent a grau universitari), en les seves quatres especialitats desplegades fins el moment: Gràfic, Interiors, Moda i Producte.

L'EASD de Vic és seu de l'ESDAP (ESDAP Vic): un centre públic d'educació artística superior. ESDAP Vic imparteix el grau en Disseny gràfic i Disseny d’Interiors.

Horari ESDAP Vic
Horari de tardes (15.00h - 21.00h)Esdap


Rambla de Sant Domènec,24 · 08500 Vic | Tel 93 885 48 51 · Fax 93 883 37 29
eartvic@xtec.cat · www.eartvic.net