logo

ESCOLA

RELACIONS EXTERNES


L’Escola és un centre de promoció, realització i dinamització de recursos culturals obert a la ciutat i a la societat en general. Mantenim relacions institucionals amb:

ACVIC Centre d’Arts Contemporànies Vic, Artesania de Catalunya, Associació de veïns del Seminari Vell, Centre d’Art Contemporani de Vic, ACVIC, Centre Escolar Infantil i Primària CEIP La Sínia, Cine Club Vic, Collegi d’arquitectes de Vic, Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, Consell Local de la Cooperació Vic, Escola de Música de Vic, Ecole Nationale des Arts du Senegal, FAD, H Associació per les Arts contemporànies, Institut del Teatre de Vic, Introart (Associació d’artesans d’Osona), MAP (Museu d’Art de la Pell), MEV (Museu Episcopal de Vic), Tallers d’art contemporani QUAM, Universitat de Vic, ...

De la mateixa manera, tenint en compte el caràcter professionalitzador de bona part dels nostres ensenyaments, tenim vincles amb el sector empresarial, habitualment a través de les pràctiques en empresa (FCT), però també a través de projectes singulars que persegueixen estimular la recerca i la innovació en el sector productiu.

Visualitza les empreses i institucions
Rambla de Sant Domènec,24 · 08500 Vic | Tel 93 885 48 51 · Fax 93 883 37 29
eartvic@xtec.cat · www.eartvic.net