logo

PERFIL DEL CONTRACTANT

Escola D'Art i Superior de Disseny de Vic

....................................................................................................................................
Contracte de serveis de neteja de l'EASD Vic
· Anunci pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis de neteja a l'EASD de Vic.
· Contracte de serveis
· Prescripcions tècniques que han de regir per a la contractació del servei de neteja

Data de publicació: 9/02/2018 a les 13:00

Termini de presentació d'ofertes: fins al 23/02/2018 a les 13:00

L'obertura de pliques (sobre A i B) del l'expedient de contractació 01/2018, es realitzarà el divendres 23 de febrer de 2018 a les 13:05. En el cas que no calgui esmenar la documentació presentada, l'obertura del sobre C es realitzarà el mateix dia a les 13:30.

Resolució

....................................................................................................................................

Rambla de Sant Domènec,24 · 08500 Vic | Tel 93 885 48 51 · Fax 93 883 37 29
eartvic@xtec.cat · www.eartvic.net