logo

BATXILLERAT D'ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA

PRESENTACIÓ


L'Escola d'Art de Vic imparteix des del curs 1997-1998 la modalitat de Batxillerat Artístic.
L'experiència del Centre com a antiga Escola d'Arts i Oficis des de 1980, li atorguen una infraestructura de tallers i professorat idonis per a una opció de batxillerat bàsicament orientada a les arts plàstiques i el disseny. El batxillerat té com a objectiu la formació integral de l'alumne per a l'ensenyament universitari, per als estudis de formació professional, els cicles formatius de grau superior i per al món del treball.

Aquest batxillerat es caracteritza per emprar mètodes i sistemes per potenciar la creativitat de l'alumne així com la utilització de variades tècniques artístiques tan en la vessant bidimensional com tridimensional. L'experimentació de la matèria i la vivència de l'espai.

El cicle del batxillerat dóna un coneixement històric, des de l'antiguitat fins als nostres dies, dels diferents corrents artístics com és l'arquitectura, l'escultura, la pintura, la fotografia, la imatge... Els principis pedagògics que l'Escola desenvolupa s'orienten a:

- Potenciar la sensibilitat i l'interès envers els camps artístics tant des d'un punt de vista pràctic com conceptual.
- Fomentar la capacitat d'observació i percepció com a eina clau per a la captació de l´entorn a través dels sentits.
- Desenvolupar l'adquisició d'una hàbits de treball, tant pràctics com intel·lectuals, i estimular la capacitat d'anàlisi i crítica de l'alumne.
- Afavorir els procediments de treball que desenvolupin les seves capacitats deductives i potenciïn la curiositat com a actitud.
- Prioritzar el desenvolupament de la sensibilitat i intuïció que són pròpies de cada alumne i que regeixen el seu procés de creixement i treball per tal de fomentar una autonomia personal que li permeti una major flexibilitat i adaptació a la canviant societat actual.

L'existència d'un pla d'acció tutorial personalitzat de l'alumne vetlla pel seguiment d'aquests objectius.

Titulació

Títol de Batxiller

Durada

2 cursos acadèmics

Horari

Horari de matins

Rambla de Sant Domènec,24 · 08500 Vic | Tel 93 885 48 51 · Fax 93 883 37 29
eartvic@xtec.cat · www.eartvic.net