Marià Dinarès

El Mirall, Debat Transversal d’Arquitectura

des d’un On, espai sonor i escènic

Límits i Ocupacions, espai escènic