Marià Dinarès

Traçabilitats, aportació sonora

 

Composició Sonora pel vídeo sobre l’obra de Sama Genís: Traçabilitats, d’Ignasi Costa.