Marià Dinarès

El Mirall, Debat Transversal d’Arquitectura

murals

escenocromies/ chromiascene

desplegaments/ deployments

cal pintor/ house painter

paisatges de paisatges/ landscapes of landscapes

des de la pintura/ from painting

coloreografies/ choreography color

entre pintura/ between painting

racons/ corners

col·leccions

Les cases que no ho són

des d’un On, espai sonor i escènic

Límits i Ocupacions, espai escènic

Traçabilitats, aportació sonora