Marià Dinarès

96 El Mirall, Debat Transversal d’Arquitectura

5 murals

92 escenocromies/ chromiascene

4 desplegaments/ deployments

91 cal pintor/ house painter

6 paisatges de paisatges/ landscapes of landscapes

2 des de la pintura/ from painting

1 coloreografies/ choreography color

3 entre pintura/ between painting

9 racons/ corners

7 col·leccions

8 Les cases que no ho són

94 des d’un On, espai sonor i escènic

93 Límits i Ocupacions, espai escènic

95 Traçabilitats, aportació sonora