Cursos monogràfics

Informació bàsica

Els cursos monogràfics són cursos intensius de matèries concretes amb l’objectiu d’iniciar-se en disciplines especialitzades. La durada dels cursos és d’entre 45h i 60h i es realitzen en una o dues sessions setmanals.

El preu dels cursos monogràfics és de 255,80 euros

(ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, per la qual s’estableix l’import dels preus públics per la utilització de diversos serveis docents prestats a les escoles oficials d’idiomes i les escoles d’art del Departament d’Ensenyament, aplicable a partir del curs acadèmic 2012-2013.)

Monogràfic de Forja

Introducció al Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Forja Artística
Durada

45 hores.

Horari

De 10h a 13h

Preu

255,80 €

Professor

Oriol Amblàs

Professor

Oriol Amblàs

Aprenentatges
 • Tècniques bàsiques de forja artística: afuat, aplanat, estirat, corbat, embotit, recalcat, fer bola, etc.
 • Tècniques bàsiques de soldadura: introducció a la soldadura a la calda, introducció a la soldadura amb elèctrodes i soldadura de fil continu (MIG)
 • Tècniques bàsiques de tall: tall en calent, tall per asserrament, tall per abrasió, tall amb plasma.
 • Tècniques bàsiques de forja per estampació amb eines-màquina: introducció a la forja amb martinet hidràulic, introducció a la forja amb premsa
 • Tècniques bàsiques d’acabat final: textures, polits, pavonats, encerats, vernissos i pintures per metall.

Monogràfic de Ceràmica: torn

Iniciació al torn
Durada

44 hores.

Data d’inici

Dilluns, 22 d’octubre

Horari

Dilluns i dimecres, de 10 a 12h (4h setmanals)

Preu

255,80 €

Professor

Gemma Parreño (Tel. 661084848)

Aprenentatges
 • Iniciació bàsica a la ceràmica. Tècniques d’amassar, centrar, cap de pastor i tallar.
 • Creació de bols, tasses, cilindres i polit de les peces.
 • Decoració amb engalbes i esmalts.

Monogràfic de Ceràmica: tècniques decoratives

Iniciació a les tècniques decoratives de ceràmica
Durada

44 hores.

Data d’inici

23 d’octubre

Horari

Dimarts i dijous, de 10 a 12h (4h setmanals).

Preu

255,80 €

Professor

Gemma Parreño (Tel. 661084848)

Aprenentatges
 • Iniciació
 • Tècniques de Mishima i neriage.
 • Planxes i engalbes.
 • Reproduccions amb motlles
 • Decoracions sobre i sota coberta

Monogràfic de joieria ceràmica

Iniciació a la joieria ceràmica
Durada

39 hores.

Data d’inici

26 d’octubre

Horari

Divendres, de 9.30 a 12.30 (4h setmanals).

Preu

255,80 €

Professor

Gemma Parreño (Tel. 661084848)

Aprenentatges
 • Iniciació bàsica, tècniques planxa i modelat.
 • Combinació de materials, metàl·lics, argiles i sintètics.

flyer informatiu del monogràfic de Ceràmica: torn

flyer informatiu del monogràfic de Ceràmica: joieria ceràmica

flyer informatiu del monogràfic de Ceràmica: tècniques decoratives

flyer informatiu del monogràfic de forja