Arran del Real Decret 463/2020 s’han suspès i interromput tots els processos administratius fins nous avís. De seguida que tinguem noves informacions al respecte, us les comunicarem.

Matrícula a Batxillerat_Curs 2020/21

Del 13 al 17 de juliol

Matrícula a Cicles Formatius de Grau Mitjà_ Curs 2020/21

Del 8 al 14 de juliol

Matrícula a Cicles Formatius de Grau Superior_Curs 2020/21

Del 16 al 22 de juliol

Inscripció a Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny