Noves tecnologies de disseny i fabricació 3D

Cicle Formatiu de Grau Superior de fosa artística

Art i tecnologia

La mirada de l’Art a través de la Tecnologia ens obre un món ple de possibilitats on l’artista és capaç de dissenyar, investigar sobre els materials i experimentar amb prototips
amb les tècniques més innovadores del mercat de treball.

La irrupció de la tecnologia a l’abast de tothom està sacsejant totes les disciplines i també el món de l’Art. La revolució del coneixement obert, la lliure circulació de les idees, els fablabs, la cultura del DIY (Do it yourself), dels makers, open source, open data. Tothom amb una mica de voluntat pot entrar en aquest món sense haver de fer una enginyeria. I l’Art no pot quedar fora d’aquest moviment, ja que l’art és avantguarda i com a avantguarda ha de saber aprofitar totes les oportunitats que li ofereix la tecnologia.

Realitzant aquest Grau Superior, adquiriràs tots els coneixements teòrics i pràctics per esdevenir un tècnic en disseny i fabricació de peces tridimensionals en metall. Aprendràs el programari de disseny 2D i 3D, tecnologia oberta per l’Art, noves tecnologies de fabricació de prototips 3D, tècniques de foneria i microfusió, fonaments de processos industrials, ciència de materials i recursos de l’escultura. Experimentant i fent recerca, desenvoluparàs el teu propi llenguatge artístic que podràs aplicar en els teus projectes personals.

Informació bàsica

Arts visuals. tècniques de creació artística

Cicle Formatiu de Grau Superior de Fosa Artística

Títol oficial

Tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Fosa Artística

Característiques del Cicle

El format d’aquest Cicle permet obtenir un cicle formatiu de Grau Superior amb un perfil professional especialitzat.

L’objectiu és formar professionals  amb  perfil de noves tecnologies de disseny i fabricació 3D en metalls.  Amb coneixements tècnicament i creativament necessaris per a realitzar peces en diferents àmbits de l’escultura, el disseny, la joieria, l’enginyeria, la restauració i l’interiorisme.

Per a la realització dels projectes, els alumnes treballen amb tècniques tradicionals de la fosa artística i també d’altres més innovadores d’impressió 3D, tall amb làser, màquines de control numèric, etc.

En els exercicis de taller, els alumnes experimenten i donen forma a la seva obra personal amb plena llibertat creativa. És aleshores quan comencen a modelar i donar forma al seu futur professional.

Perfil dels estudiants

El Cicle s’adreça a estudiants que volen especialitzar-se en tècniques de disseny i fabricació 3D en metall. També és obert a professionals de les arts plàstiques, enginyers, dissenyadors, interioristes, arquitectes, joiers, professionals de la restauració i el patrimoni cultural que desitgin formar-se específicament en els camps de l’escultura i la fosa.

Hores lectives

2000 hores dividides en dos cursos

Horari

De 15:00 h a 21:00 h

Hores de pràctiques en empresa

119 hores

Projecte final

99 hores

Accés

Accés directe amb titulació

– Títol de batxillerat en la modalitat d’arts o equivalent.

– Llicenciat en Belles Arts o persones que hagin superat la prova d’accés a la facultat de Belles Arts.

– Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny de la mateixa família.

– Graduat en Arts aplicades i Oficis artístics.

Accés amb prova específica

– Per a estudiants que tinguin el Títol de batxillerat d’altres modalitats o equivalent.

Accés sense titulació (amb prova d’accés comuna) per a alumnes que tinguin els següents requisits

– Ser major de 18 anys (o complir-los durant l’any en què s’iniciï el Cicle) i tenir un títol de Tècnic de Grau Mitjà d’un Cicle d’Arts Plàstiques i Disseny o d’un de Formació Professional d’una família equivalent.
– Ser major de 19 anys (o complir-los durant l’any natural en què s’iniciï el Cicle).

Perfil i sortides professionals

Sortides professionals

Els alumnes podran exercir com a professionals autònoms, associats o bé treballar en tallers dedicats a la realització de projectes escultòrics i de fosa artística.

 • Encarregat de taller de producció artística: especialitzat en elements ornamentals, decoratius i escultòrics per a la via pública.
 • Projectista, creador i realitzador d’escultures.
 • Escultor: realitzador d’obres de recuperació del patrimoni.
 • Fonedor: treballa amb motlles i tècniques de la fosa artística
 • Artista creador i realitzador d’obra original en bronze destinada a funcions ornamentals o utilitàries.
 • Assistent tècnic en la restauració d’obra escultòrica fosa en bronze.

Mòduls impartits, convalidacions i intercanvis internacionals

Mòduls impartits

Dibuix artístic
Dibuix tècnic
Volum
Aplicacions informàtiques
Formació i orientació laboral
Història de l’escultura
Projectes de fosa artística
Projecte integrat

 

Materials i tecnologia dels metalls
Taller de buidat i emmotllat
Taller de tècniques de restauració de metalls de fosa

 

Taller de fosa artística
Tecnologia oberta per l’art

 

Prototips amb tècniques d’impressió 3D

 

Programació i fonaments d’electrònica

 

Ciència dels materials

 

Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT)

 


Convalidacions

Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per a alumnes que hagin cursat estudis anteriors. Consulteu el llistat complet a la següent adreça:
informació sobre convalidacions


Intercanvis internacionals

Els alumnes tenen la possibilitat de realitzar intercanvis ERASMUS amb convalidació de crèdits.

Escola-empresa

Formació pràctica en empresa

Aquest Cicle Formatiu inclou 119 hores de pràctiques obligatòries en empreses, estudis, tallers, institucions culturals o en el marc d’intercanvis nacionals o internacionals. Els alumnes les realitzaran a partir del segon trimestre de primer curs sota el seguiment d’un tutor de pràctiques de l’escola i un tutor de l’empresa que avaluen la preparació dels alumnes.

El seguiment d’aquestes pràctiques queda registrat en un Quadern de Practiques que queda en possessió de l’alumne un cop finalitzat el conveni, i li serveix com a currículum de la seva primera experiència laboral.

Activitats vinculades

Durant el curs s’organitzen diferents activitats, dins i fora de l’Escola, que permeten estar al dia de les últimes tendències i ampliar coneixements sobre tot allò que envolta el món de les arts visuals.

– Exposicions a galeries d’art

– Museus

– Centres d’Art

– Fires

– Visites a centres d’art i fundacions

– Visites a tallers

– Visites a centres de producció

– Participació en concursos

També es porten a terme projectes interdisciplinaris que fomenten el treball en grup, la relació entre diferents estudis de l’Escola i amb d’altres institucions.

Espais de formació

L’Escola compta amb espais dissenyats especialment per treballar, tocar i experimentar la vessant plàstica de les diferents matèries. Es tracta de tallers on s’entra en contacte directe amb els materials i tècniques que s’han estudiat i s’hi poden realitzar projectes amb els mateixos recursos que compta un professional.

 • Taller de forja: inclou eines de fornal, màquines de forja, tall i poliment, equips de soldadura i espai d’acabats.
 • Taller de fosa: compta amb espai de projectació, equips de realització de prototips de cera, motlles per la fosa, forns de cuita, microfusió i fosa de bronze i espai de pàtines i acabats.
 • Taller d’escultura: incorpora equips por modelar i emmotllar, realitzar talles de fusta i pedra; i equips de cuita de materials ceràmics per treballar materials plàstics derivats del petroli i altres materials d’actual vigència.
 • Aula de maquetació.
 • Plató de fotografia: per il·luminar, attrezzar i fotografiar les peces realitzades.
 • Equipament informàtic: impressora 3D, plòter, escàner.

Continuïtat dels estudis

Un cop finalitzat aquest Cicle de Grau Superior, es pot accedir als següents graus universitaris i ensenyaments artístics superiors:

– Disseny (especialitats: Gràfic, Interiors, Moda, Productes)
– Conservació i restauració de béns culturals (especialitats: Document gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)
– Arquitectura tècnica
– Magisteri (especialitats: Educació especial, Educació infantil, Educació primària)
– Enginyeria tècnica en Disseny industrial
– Belles Arts
– Història
– Història de l’Art

Aula oberta

El Cicle ofereix la possibilitat de cursar mòduls solts a alumnes que no han realitzat la prova d’accés.

S’adrecen a professionals de tots els àmbits que desitgen conèixer de prop aquestes matèries; a persones amb inquietuds plàstiques que volen adquirir millors coneixements sobre el camp de les arts visuals; i a estudiants sense prova d’accés que volen començar a cursar assignatures dels seus futurs estudis oficials.

No hi ha un mínim ni un màxim de mòduls a escollir. Els estudiants poden inscriure’s a tots els que desitgin (sempre que estiguin disponibles) i seran avaluats com la resta d’alumnes, obtenint a final de curs un certificat de reconeixement acreditatiu.

Les qualificacions obtingudes s’inclouran a l’expedient acadèmic de l’alumne i seran convalidables si en un futur aquest desitja cursar estudis oficials d’Arts Plàstiques i Disseny.

Projectes d'alumnes

Aquest són alguns dels projectes realitzats per alumnes que han estudiat fosa artística a l’Escola. És una petita mostra de les moltes possibilitats que ofereix aquest Cicle Formatiu.

Descarrega’t el flyer del CFGS de Noves tecnologies de disseny i Fabricació 3D

Programació de les assignatures

Disseny i fabricació 3D