Formació en entorn laboral

Què és la FEL?

La formació en entorn laboral (FEL) és la modalitat de formació d’arts plàstiques en la qual l’alumnat es-devé aprenent i combina el temps de formació en el centre docent amb el temps d’activitat en un centre de treball (empresa, estudi o taller).
En la formació en entorn laboral es reconeix acadè-micament el temps d’activitat a l’empresa i comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits en el centre de treball.

Què comporta per a l’alumnat?

Per a l’alumnat és una oportunitat per a cursar
a l’empresa continguts del cicle formatiu amb la possibilitat d’estar en contacte directe amb els procediments i les noves tecnologies de què disposa l’empresa i alhora capacitar-se per a la seva incorpo-ració al món laboral.

Què ofereix a l’empresa?

  • Millora de la qualificació professional del
    personal.
  • Col·laboració en la formació de l’aprenent/a.
  • Personal format en la cultura de l’empresa.
  • Facilitar el relleu generacional de la plantilla.
  • Generar millor vinculació entre l’empresa i els centres de formació.

No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

Quina durada té la FEL?

Aquesta serà de 400 hores aproximadament.

Quins Ciciles Formatius realitzen la FEL?

  • CFGS Arquitectura efímera
  • CFGS Gràfica Interactiva
  • CFGM Forja artística