Alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà

Informació per als alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà matriculats a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic.

Informació sobre l'inici del curs 18-19

Horari d’inici de curs

Assistència al Producte gràfic imprès
  • 14 de setembre a les 10.00 h
Serigrafia Artística
  • 14 de setembre a les 10.00 h
Forja Artística
  • 14 de setembre a les 16.00 h
Calendari

Calendari

APGI i Forja

Calendari

Serigrafia

Horaris de classe
Horaris
Horaris
Horaris
Formularis de sol·licitud
Matrícula curs 18-19

Període de matrícula per als alumnes de Segon Curs de Cicles Formatius de Grau Mitja

Del 25 al 30 de juny

Fulls de matrícula

Full de matrícula
Full de matrícula

Autoritzacions

per a sortides a CFGM