Aula oberta

Què és l’aula oberta?

És una oferta formativa que possibilita cursar mò-duls oficials dels cicles formatius solts i sense prova d’accés i obtenir un certificat de reconeixement que ho acrediti

A qui s’adreça?

S’adreça a persones amb inquietuds plàstiques i/o visuals que volen adquirir millors coneixements; a professionals de tots els àmbits que desitgen conèixer de prop aquestes matèries; i a estudiants sense prova d’accés que volen començar a cursar assignatures dels seus futurs estudis oficials.

Quins són els mòduls que es poden cursar?

Tots els mòduls de primer curs dels cicles formatius de grau mitja i grau superior en què hi hagi vacants:-fotografia, mitjans audiovisuals, disseny assistit per ordinador, dibuix,mitjans informàtics, materials
i tecnologia, taller de forja, escultura, ceràmica, vidrieres, fosa i galvanoplàstica.

Aquests mòduls tenen valor acadèmic?

Sí. Les qualificacions obtingudes s’inclouran a l’ex-pedient acadèmic i tindran una validesa de dos anys si es volen continuar els estudis del cicle formatiu.

Quan puc matricular-me?

La matrícula d’aula oberta serà en dates posteriors a la matrícula ordinària.

Flyer

Aula Oberta