Accés als cicles Formatius de Grau Superior

L’Escola ofereix Cicles Formatius de Grau Superior de:

 • Animació per a videojocs i interactius
 • Ceràmica
 • Escultura
 • Fosa
 • Gràfica Interactiva
 • Pintura

L’estudiant pot accedir a les dues vies del batxillerat un cop superada l’Educació Secundària Obligatòria.

Requisits d'accés

Accés directe amb titulació

 • Títol de batxillerat en la modalitat d’arts o equivalent.
 • Llicenciat en Belles Arts o persones que hagin superat la prova d’accés a la facultat de Belles Arts.
 • Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny de la mateixa família.
 • Graduat en Arts aplicades i Oficis artístics.

Accés amb prova específica

Per a estudiants que tinguin el Títol de batxillerat d’altres modalitats o equivalent.

Accés sense titulació (amb prova d’accés comuna) per a alumnes que tinguin els següents requisits

 • Ser major de 18 anys (o complir-los durant l’any en què s’iniciï el Cicle) i tenir un títol de Tècnic de Grau Mitjà d’un Cicle d’Arts Plàstiques i Disseny o d’un de Formació Professional d’una família equivalent.
 • Ser major de 19 anys (o complir-los durant l’any natural en què s’iniciï el Cicle).
Prova d'accés 2019: inscripcions i calendari

Convocatòria ordinària

Prova d’accés comuna i prova específica

 • Inscripció a la prova: del 15 al 25 de març
 • Realització de la prova:
  Part comuna: 15 de maig de 2019

  15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
  16 h Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana
  18 h Descans
  18.30 h Segon bloc: Llengua Estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques o Història

  Part específica: 16 de maig de 2019

  15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
  16 a 19 h Part específica

Convocatòria extraordinària

només part específica

 • Realització de la prova: Previsiblement durant la segona quinzena de juny

Convocatòria de setembre

només part específica

Inscripció a la prova: si hi ha places vacants, es podrà realitzar la inscripció durant la primera setmana de setembre de 2019

Enllaç per fer la inscripció online

Prova d'accés: mostres i material necessari

Cultura audiovisual

Prova comuna d’accés

La part comuna comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i una quarta a escollir entre història i matemàtiques.

Prova d’accés
Llengua estrangera
Prova d’accés
Llengua catalana
Prova d’accés
Llengua castellà
Prova d’accés
Matemàtiques
Prova d’accés
Història

Prova específica d’accés

 

La part específica consta d’un exercici de cadascuna de les dues matèries de la modalitat d’arts del batxillerat que l’aspirant pot triar entre dibuix artístic, dibuix tècnic, cultura audiovisual i volum.

Dibuix artístic

Dibuix artístic

Model1

Dibuix artístic

Model2

Dibuix artístic

Model3

Dibuix tècnic

Dibuix tècnic

Model1

Dibuix tècnic

Model2

Volum

Volum

Model 1

Cultura audiovisual

Cultura audiovisual

Model 1

Cultura audiovisual

Model 2

Material necessari
Prova específica
Portes obertes

Generalment es realitza una jornada de portes obertes als voltants de la primera setmana de març i a principis de maig. En aquestes jornades es pot visitar l’escola i les instal·lacions i hi ha també xerrades informatives sobre els estudis.

Informació sobre les jornades de Portes Obertes de 2019

Preinscripció curs 2018-2019

Els terminis de presentació de sol·licituds de preinscripció són del 14 al 24 de maig. Cal presentar les sol·licituds a les oficines del centre.

Documents preinscripció

 

Preinscripció i matrícula
Matrícula

Dates de matrícula: del 4 a l’11 de juliol

Fulls de matrícula
Full de matrícula
Full de matrícula
Full de matrícula
CFGS de Fosa Artística
Full de matrícula
Full de matrícula
Full de matrícula
Full de matrícula
CFGS Animació per a videojocs
Altres documents
Full d’autoritzacions
Sol·licitud de reserva de plaça
Informació sobre l'inici de curs

Consulta tota la informació relativa a l’inici del curs 18-19 a l’apartat Alumnes de CFGS.