Accés als cicles Formatius de Grau Superior

L’Escola ofereix Cicles Formatius de Grau Superior de:

 • Animació per a videojocs i interactius
 • Ceràmica
 • Escultura
 • Fosa
 • Gràfica Interactiva
 • Pintura

L’estudiant pot accedir a les dues vies del batxillerat un cop superada l’Educació Secundària Obligatòria.

Requisits d'accés

Accés directe amb titulació

 • Títol de batxillerat en la modalitat d’arts o equivalent.
 • Llicenciat en Belles Arts o persones que hagin superat la prova d’accés a la facultat de Belles Arts.
 • Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny de la mateixa família.
 • Graduat en Arts aplicades i Oficis artístics.

Accés amb prova específica

Per a estudiants que tinguin el Títol de batxillerat d’altres modalitats o equivalent.

Accés sense titulació (amb prova d’accés comuna) per a alumnes que tinguin els següents requisits

 • Ser major de 18 anys (o complir-los durant l’any en què s’iniciï el Cicle) i tenir un títol de Tècnic de Grau Mitjà d’un Cicle d’Arts Plàstiques i Disseny o d’un de Formació Professional d’una família equivalent.
 • Ser major de 19 anys (o complir-los durant l’any natural en què s’iniciï el Cicle).
Prova d'accés 2020: inscripcions i calendari

Convocatòria ordinària

 • Inscripció a la prova: del 16 al 26 de març de 2020
 • Realització de la prova:

Part comuna: 13 de maig de 2020

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16 h Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana
18 h Descans
18.30 h Segon bloc: Llengua Estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques o Història

Part específica: 14 de maig de 2020

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16 a 19 h Part específica

 • A les 9 h: verificació de l’identitat dels aspirants
 • A les 9.30: prova específica d’accés

 

Prova d'accés: mostres i material necessari

Prova comuna d’accés

La part comuna comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i una quarta a escollir entre història i matemàtiques.

Prova d’accés
Llengua estrangera
Prova d’accés
Llengua catalana
Prova d’accés
Llengua castellà
Prova d’accés
Matemàtiques
Prova d’accés
Història

Prova específica d’accés

El contingut de la part específica fa referència a les matèries de modalitat del Batxillerat d’Arts, relacionats amb els blocs següents: fonaments de l’art i del disseny, la cultura audiovisual i els seus mitjans, els sistemes de representació tècnica i les tècniques d’expressió bidimensional i tridimensional.

Consta d’un exercici a escollir entre tres opcions:

 1. Comunicació i disseny
 2. Expressió artística
 3. Art i tecnologia

Les proves estan relacionades amb el temari del batxillerat d’arts. La relació entre els temaris i els tres blocs és la següent:

 1. Comunicació i disseny, integra els continguts de les matèries de Cultura Audiovisual i Disseny.
 2. Expressió artística, integra els continguts de les matèries de Fonament de les Arts i Dibuix Artístic.
 3. Art i tecnologia, integra els continguts de les matèries de Dibuix Tècnic i Disseny.

Consulteu els temaris

Marterial necessari per la prova d’accés

Portes obertes

Generalment es realitza una jornada de portes obertes als voltants de la primera setmana de març i a principis de maig. En aquestes jornades es pot visitar l’escola i les instal·lacions i hi ha també xerrades informatives sobre els estudis.

Informació sobre les jornades de Portes Obertes de 2019

Preinscripció CFGS curs 2019-2020

Els terminis de presentació de sol·licituds de preinscripció són del 29 de maig al 5 de juny. Cal presentar les sol·licituds a les oficines del centre.

Documents preinscripció

 

Documentació CFGS
Preinscripció i matrícula (pendent d’actualització)
Matrícula CFGS curs 2019-2020

Dates de matrícula

Consulteu dates de matrícula de setembre a les oficina de l’escola.

Per realitzar la matrícula a Grau Mitjà cal presentar els dos documents adjunts:

 1. Full de matrícula genèric
 2. Full de matrícula específic dels estudis

Full de matrícula genèric

Full de matrícula Grau Superior
Curs 19/20

Full de matrícula específic de cada estudi

Full de matrícula Gràfica Interactiva
Curs 19/20
Full de matrícula Pintura
Curs 19/20
Full de matrícula Animació
Curs 19/20
Full de matrícula Escultura
Curs 19/20
Full de matrícula Fosa
Curs 19/20
Full de matrícula Ceràmica
Curs 19/20

Altres documents

Informació sobre l'inici de curs

Consulta tota la informació relativa a l’inici del curs 18-19 a l’apartat Alumnes de CFGS.