Accés als cicles Formatius de Grau Superior

L’Escola ofereix Cicles Formatius de Grau Superior de:

 • Animació per a videojocs i interactius
 • Ceràmica
 • Escultura
 • Fosa
 • Gràfica Interactiva
 • Pintura

L’estudiant pot accedir a les dues vies del batxillerat un cop superada l’Educació Secundària Obligatòria.

Requisits d'accés

Accés directe amb titulació

 • Títol de batxillerat en la modalitat d’arts o equivalent.
 • Llicenciat en Belles Arts o persones que hagin superat la prova d’accés a la facultat de Belles Arts.
 • Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny de la mateixa família.
 • Graduat en Arts aplicades i Oficis artístics.

Accés amb prova específica

Per a estudiants que tinguin el Títol de batxillerat d’altres modalitats o equivalent.

Accés sense titulació (amb prova d’accés comuna) per a alumnes que tinguin els següents requisits

 • Ser major de 18 anys (o complir-los durant l’any en què s’iniciï el Cicle) i tenir un títol de Tècnic de Grau Mitjà d’un Cicle d’Arts Plàstiques i Disseny o d’un de Formació Professional d’una família equivalent.
 • Ser major de 19 anys (o complir-los durant l’any natural en què s’iniciï el Cicle).
Prova d'accés 2019: inscripcions i calendari

Convocatòria extraordinària

només part específica

 • Inscripció a la prova: del 27 al 31 de maig
 • Realització de la prova: 26 de juny de 2019
  9.00 h:  Verificació de la identitat dels aspirants
  de  9.30 a 12.30 h: Part específica

 

Convocatòria de setembre

només part específica

Inscripció a la prova: si hi ha places vacants, es podrà realitzar la inscripció durant la primera setmana de setembre de 2019

Prova d'accés: mostres i material necessari

Prova comuna d’accés

La part comuna comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i una quarta a escollir entre història i matemàtiques.

Prova d’accés
Llengua estrangera
Prova d’accés
Llengua catalana
Prova d’accés
Llengua castellà
Prova d’accés
Matemàtiques
Prova d’accés
Història

Prova específica d’accés

El contingut de la part específica fa referència a les matèries de modalitat del Batxillerat d’Arts, relacionats amb els blocs següents: fonaments de l’art i del disseny, la cultura audiovisual i els seus mitjans, els sistemes de representació tècnica i les tècniques d’expressió bidimensional i tridimensional.

Consta d’un exercici a escollir entre tres opcions:

 1. Comunicació i disseny
 2. Expressió artística
 3. Art i tecnologia

Les proves estan relacionades amb el temari del batxillerat d’arts. La relació entre els temaris i els tres blocs és la següent:

 1. Comunicació i disseny, integra els continguts de les matèries de Cultura Audiovisual i Disseny.
 2. Expressió artística, integra els continguts de les matèries de Fonament de les Arts i Dibuix Artístic.
 3. Art i tecnologia, integra els continguts de les matèries de Dibuix Tècnic i Disseny.

Consulteu els temaris

Marterial necessari per la prova d’accés

Portes obertes

Generalment es realitza una jornada de portes obertes als voltants de la primera setmana de març i a principis de maig. En aquestes jornades es pot visitar l’escola i les instal·lacions i hi ha també xerrades informatives sobre els estudis.

Informació sobre les jornades de Portes Obertes de 2019

Preinscripció CFGS curs 2019-2020

Els terminis de presentació de sol·licituds de preinscripció són del 29 de maig al 5 de juny. Cal presentar les sol·licituds a les oficines del centre.

Documents preinscripció

 

Documentació CFGS
Preinscripció i matrícula (pendent d’actualització)
Matrícula CFGS curs 2019-2020

Dates de matrícula: del 18 al 23 de juliol 2019

Fulls de matrícula
Full de matrícula
Full de matrícula
Full de matrícula
CFGS de Fosa Artística
Full de matrícula
Full de matrícula
Full de matrícula
Full de matrícula
CFGS Animació per a videojocs
Altres documents
Full d’autoritzacions
Sol·licitud de reserva de plaça
Informació sobre l'inici de curs

Consulta tota la informació relativa a l’inici del curs 18-19 a l’apartat Alumnes de CFGS.

Model 2