Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

L’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic ofereix els següents cicles de Grau Mitjà:

  • CFGM Forja
  • CFGM Assistent al producte gràfic imprès
  • CFGM Serigrafia
Accés

Accés directe amb titulació

Adreçat a Tècnics en Arts plàstiques i Disseny de la mateixa família o superior, o persones que hagin superat una prova d’accés de qualsevol cicle d’Arts plàstiques i Disseny.

Accés amb prova específica

Obert a persones que tinguin el Títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.

Accés sense titulació (amb prova d’accés comuna)

Per a alumnes que tinguin més de 17 anys o bé que els compleixin durant l’any natural en que volen iniciar el Cicle Formatiu, mitjançant una prova d’accés regulada pel Departament d’Ensenyament.

Proves d'accés 2020: inscripcions i calendari

Convocatòria ordinària:

Inscripcions del 13 al 21 de maig. Trobaràs tota la informació per fer la inscripció a l’apartat proves d’accés (http://www.eartvic.net/proves-dacces_2020)

  • Realització de la prova:

Part comuna: 25 de juny de 2020

Part específica: 26 de juny de 2020

Proves d'accés: mostres i material necessari

Prova comuna d’accés Grau Mitjà

Prova específica d’accés Grau Mitjà

Material necessari prova de Grau Mitjà

Material necessari Prova d’accés del 2019

Portes obertes

Generalment es realitza una jornada de portes obertes als voltants de la primera setmana de març i a principis de maig.

En aquestes jornades es pot visitar l’escola i hi ha també xerrades informatives sobre els estudis.

Informació sobre les jornades de Portes Obertes de 2020

Preinscripció i matrícula _ Curs 2020/21

Trobaràs tota la informació sobre la preinscripció i matrícula al menú Secretaria.

Informació sobre l'inici de curs

Trobaràs tota la informació a l’apartat Alumnat de CFGM