Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

L’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic ofereix els següents cicles de Grau Mitjà:

  • CFGM Forja
  • CFGM Assistent al producte gràfic imprès
  • CFGM Serigrafia
Accés

Accés directe amb titulació

Adreçat a Tècnics en Arts plàstiques i Disseny de la mateixa família o superior, o persones que hagin superat una prova d’accés de qualsevol cicle d’Arts plàstiques i Disseny.

Accés amb prova específica

Obert a persones que tinguin el Títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.

Accés sense titulació (amb prova d’accés comuna)

Per a alumnes que tinguin més de 17 anys o bé que els compleixin durant l’any natural en que volen iniciar el Cicle Formatiu, mitjançant una prova d’accés regulada pel Departament d’Ensenyament.

Proves d'accés 2019: inscripcions i calendari

Convocatòria extraordinària 2019

Prova específica

  • Inscripció a la prova: del 27 al 31 de maig
  • Realització de la prova: 25 de juny

 

A les 9 h: Verificació de la identitat dels aspirants
De 9.30 a 11.30 h: Prova esepcífica d’accés

Convocatòria de setembre

només part específica

  • Inscripció a la prova: si hi ha places vacants, es podrà realitzar la inscripció durant la primera setmana de setembre de 2019
Proves d'accés: mostres i material necessari

Prova comuna d’accés Grau Mitjà

Prova específica d’accés Grau Mitjà

Material necessari prova de Grau Mitjà

Material necessari Prova d’accés del 2019

Portes obertes

Generalment es realitza una jornada de portes obertes als voltants de la primera setmana de març i a principis de maig.

En aquestes jornades es pot visitar l’escola i hi ha també xerrades informatives sobre els estudis.

Informació sobre les jornades de Portes Obertes de 2019

Preinscripció CFGM 2019-2020

Els terminis de presentació de sol·licituds de preinscripció són del 14 al 21 de maig. Cal presentar les sol·licituds a les oficines del centre.

Documentació preinscripció 19

(pendent d’actualització)

Sol·licitud de preinscripció

Inscripció presencial

Matrícula CFGM 2019-2020

Dates de matrícula: del 9 al 15 de juliol

Fulls de matrícula

Full de matrícula

CFGM Serigrafia

Full de matrícula

CFGM Forja artística

Altres documents

Informació sobre l'inici de curs

Trobaràs tota la informació a l’apartat Alumnat de CFGM